Antaŭ la mikrofono-Antaŭ la mikrofono

En la tria parto de intervjuo  profesoro Humphrey Tonkin, la Honora Prezidanto de UEA rilatigas sin al siaj interesiĝoj pri la E-kulturo kaj al aktualaj prioritatoj en sia nuna E-aktivado. El la elsendo 21.08.2020 – 8’35”

bp kun Humphrey Tonkin_la 3-a parto_kulturo, aktualaj prioritatoj_08’35”

Denove ni proponas renkontiĝi antaŭmikrofone kun profesoro Humphrey Tonkin, la elektita de la Virtuala Kongreso, Honora Prezidanto de UEA. Ĉi foje nia gasto parolas pri kelkaj aspektoj de sia E-komunuma laboro jam kiel prezidanto de UEA.  El la elsendo 18.08.2020

bp_kun Humphrey Tonkin_II parto_18.08.2020

La antaŭmikrofona gasto de nia elsendo estas prof. Humphrey Tonkin dum la finiĝinta lastsabate Virtuala Kongreso elektita kiel Honora Prezidanto de Universala E-Asocio. En la unua parto de nia liberetosa interparolo nia gasto referencas al sia esperantisteco kaj la komencoj de sia aktivado en la landa, brita junulara movado, sekve en TEJO-agado.  El la elsendo 14.08.2020 – 10’48” 

bp_kun Humphrey Tonkin_pri la esperantistigo kaj junulara aktvado_10’48” 

Nia hodiaŭa elsendo sojlas la morgaŭan inaŭguron de la Virtuala Kongreso https://vk.mondafest.net/. Hodiaŭ posttagmeze ni interparolis kun vicprezidanto de UEA, Fernando Maia pri kelkaj teknikaj detaloj ligitaj kun ĝi. El la elsendo 31.07.2020 – 5’24”   

bp_kun Fernando Maia pri VK_05’24”                                                                                                                                      

Hodiaŭ kun nia antaŭmikrofona gasto Leandro Abrahão el Brazilo ni interparolas pri la Oratora Konkurso-2020 okazonta kadre de Virtuala Kongreso. El la elsendo 17.07.2020 – 6’29”  

bp_ kun Leandro Abrahao pri Oratora Konkurso 2020_06’29”

Kun la temo de parolarto, la kulturo de la parolata lingvo estas ligita interparolo kun nia antaŭmikrofona gasto Leandro Abrahão el Brazilo, kun kiu ni interparolas pri lia ĉi-kampa laboro en Brazilo kaj nun ankaŭ en la E-komunumo. Lia grupo „Lasu min prezenti plu” troviĝas jam en Telegramo, kaj nun li invitas por la premiera Internacia Parolarta Trejnado, al kiu eblas aliĝi ĝis la 24-a de julio ĉe la adreso: https://forlaflatado.com/ipt/El la elsendo 15.07.2020 – 13’46”  

bp_kun Leandro Abrahao_13’46”

Daŭras la febraj preparoj por la unua virtuala E-kongreso 2020, pri kio ni informis jam kelkfoje en niaj elsendoj. Ni memorigas hodiaŭ interparolon kun d-ro Ulrich Lins de antaŭ 15 jaroj (2005) pri lia prelego ligita kun la 100-jariĝo de la 1-a E-Kongreso en Bulonjo ĉe Maro en 1905-a jaro. El la elsendo 07.07.2020 – 10’07” 

bp_2005 UK en Vilno_kun Ulrich Lins pri lia prelego lige kun la 100-jarigo de ka Bulonja kongreso_10’07”

Lastsabate okazis rete la Inaŭguro de la evento MondaFest 2020, Monda Festivalo de Esperanto. Pri ĝi – ne sole pri la inaŭguro, sed ankaŭ la tuta ideo kaj koncepto ni interparolas kun nia hodiaŭa gasto, la vicprezidanto de UEA, Ferdinando MaiaEl la elsendo 23.06.2020 – 13’11” 

bp kun Fernando Maia_MondaFest2020_13’11”

Antaŭ nia mikrofono gastas hodiaŭ Jannick Huet kaj nia interparolo rilatas i.a. al la funkciado kaj aktivadoj de unu el la plej famaj E-centroj, Kastelo Grezijono en Francio (http://gresillon.org/) . El la elsendo 16.06.2020 – 15’21” 

bp_kun Jannick Huet_Kastelo Grezijono_15’21”

Antaŭ unu semajno la jubileon de 10-jariĝo solenis la E-libraro en Bjalistoko. Tio estas la okazo ne sole por gratuli al la bjalistokaj esperantistoj, sed ankaŭ por gastigi antaŭ nia mikrofono Ela Karczewska, kiu ekde la komenco zorgas pri ĝiaj kolektoj. El la elsendo 19.05.2020 – 12’17” 

bp kun Ela Karczewska_10-jarigo de E-libraro_12’17”

Ni memorigas el la arkivejo de la E-Redakcio de Pola Radio interparolon kun veterana hispana esperantisto Eduardo Larrouy López, forpasinta lastlunde en la aĝo de 107 jaroj. En la interparolo kun red. Barbara Pietrzak en 2004 okaze de la 6-a EEU-kongreso la 91-jaraĝa veterano rakontas pri sia esperantistiĝo, E-agado kaj la plej grava liaopinie tasko – disvastigi Esperanton. El la elsendo 28.04.2020 – 8’30” 

bp el 2004_kun Eduardo Larrouy Lopez el Hispanio_08’30”

La hodiaŭa gasto de nia elsendo estas d-ro Marek Nahajowski kun kiu ni interparolas pri lia laŭvica KD, en kies libreto troviĝas denove la E-lingva priskribo (Canzony znane i nieznane), pri la lia lekcia laboro dum la kondiĉoj de la epidemiaj rigoroj kaj la ĝuo denove viziti arbarojn. El la elsendo 21.04.2020 – 10’42” 

bp_kun Marek Nahajowski_nova KD, lekcioj en la reto, denove en arbaron_10’42”

Lastsabate, la 4-an de aprilo 2020 pasis 61 jaroj post la historia evento, la ekfunkcio de la unua profesia E-redakcio, en la ŝtata Pola Radio. Tiuokaze ni gastigas antaŭ nia mikrofono nian eksan redakcian kolegon, Andrzej Pettyn – kiu jen rememoras, jen rakontas pri kio li okupiĝas nun, kiel li superis sian gravan sanlezon de antaŭ tri jaroj. En jutubo dank’ al Flo Martorell eblas vidi etan sonscenon el la pollingva filmakroniko, antaŭtage de la evento, kiam E-Redakcio de la Pola Radio pretigis sin al satelita emisiado de la elsendoj: https://www.facebook.com/flo.martorell/videos/vb.756238348/10154559658138349/?type=2&theater El la elsendo 07.04.2020 – 11’00” 

bp_kun Andrzej Pettyn_04.04.2020_11’00” 

La gasto de nia elsendo estas Istvan Ertl, kun kiu nia redakcio renkontiĝis okaze de la lasta ARKONES en Poznano.  En la interparolo ni traktas liajn priliteraturajn prelegojn dum la poznanaj Interlingvistikaj Studoj kaj ankaŭ lian monologon kreitan post la morto de lia edzino, Fabienne Berthelot  kaj prezentitan dum Arkones. Ĝi aŭdiĝis en nia programo la 1-an de novembro 2019 kaj estas aŭskultebla interrete.  El la elsendo 17.03.2020 – 13’10”   

bp_kun Istvan Ertl_13’10”

La antaŭmikrofona gasto de nia redakcio estas profesoro Bengt-Arne Wickström, specialisto pri ekonomiko, kiu dum la februaro interlingvistika sesio en Poznano, en sia prelegaro koncentriĝis pri tio, kiel eblas apliki ekonomikan pensadon al la komunika analizo de lingvouzo. I.a. pri tio ni parolas kun nia gasto. El la elsendo 03.03.2020 – 12’08” 

bp_kun Bengt Arne Wickstrom_12’08”

Ni prezentas historian interparolon kun Katalin Kováts el 2018, en kiu ni referencas al ŝiaj renomaj premioj, sed krome konatiĝas kun ŝiaj ideoj pri pli vasta prezentiĝo de E-artistoj dum UK-oj kaj kun novaj projektoj de edukado.net jam parte realigataj.   El la elsendo 25.02.2020 – 12’29” 

bp_kun Katalin Kovats pri premioj, novaj projektoj de edukado.net kaj ideo prezenti E-artistojn dum UK-oj_12’29”

Nia  antaŭmikrofona gasto estas prof.-ino Ilona Koutny, kun kiu ni interparolas pri la januara interlingvistka konferenco en Parizo kaj la ĵus finiĝinta (en februaro) Interlingvistika Sesio ĉe Adam Mickiewicz-Universitato. Ni ekscias informojn pri la septembra ekzamena sesio en Poznano kaj pri la okazonta tiam Interlingvistika Simpozio, ankaŭ pli konkretajn informojn pri la estonteco de la tieaj studoj. El la elsendo 11.02.2020 – 13’08”

bp_kun Ilona kouthny_11.02.2020_13’08”

Antaŭ nia mikrofono ni gastigas  d-inon Katalin Kovats el edukado.net, kun kiu ni interparolas pri la ĵus finiĝinta februara sesio de la Instruista Trejnado kadre de la Interlingvistikaj Studoj en Adam Mickiewicz-universitato en Poznano (02-07.02.2020). El la elsendo 08.02.2020 – 11’59”

bp_kun Katalin Kovats pri la Instruista Trejnado en 02.2020_11’59”

En nia hodiaŭa elsendo  ni proponas renkontiĝon kun nia antaŭmikrofona gasto el Brazilo, Eida Messias Lima, kun kiu ni interparolas aparte pri ŝiaj muzikaj ŝatoj kaj interesiĝoj. El la elsendo 26.12.2019 – 7’06”

bp_kun Eida Messias Lima el Brazilo_07’06”

Jarfine pasos la unua favorepreza aliĝperiodo al la 105-a UK en Montrealo. Tion ni memorigas en la interparolo kun Konstanta Kongresa Sekretario, Clay Magalhães, sed krome ni referencas al lia lasta vizito en Montrealo kaj kiel la unuaj ni eksciis kelkajn detalojn pri la kongresa programo. El la elsendo 20.12.2019 – 13’19”

bp kun Clay M pri la 105-a UK_13’19”

Nia hodiaŭa antaŭmikrofona gasto estas Sasa Philipović – aktoro, kantisto, esperantisto el  Serbio,  kun kiu pri lia aktorado ekde 1987,  i.a. aktora profesiumado ni interparolis dum la lasta ARKONES. El la elsendo 13.12.2019 – 8’38”

bP_kun Sasa Pilipovic_08’38”

Antaŭtage de la 15-a de decembro solenata de jaroj i.a. kiel Tago de la E-libro ni prezentas intervjuon kun Probal Dasgupta el Barato i.a. pri la traduko de la finna literaturaĵo „Sep Fratoj” de Aleksis Kivi el Esperanto en la bengalan. Krome ni interparolas pri la Akademio de Esperanto kaj fine pri la reburĝonanta E-movado en lia lando.  El la elsendo 13.12.2019 – 17’06”

bp kun Probal Dasgupta pri 7 fratoj, la Akademio, la barata movado_17’06”

Reference al la lastsabata Malferma Tago en Roterdamo (29.11.2019) ni prezentas la sonscenon pri la inaŭguranta la Tagon programero dediĉita al la Libroservaj Novaĵoj gvidita de Ionel Onet. Proksimiĝas la jarfiaj festoj ne prokrastu viajn mendojn konsultante la adreson: https://katalogo.uea.org/El la elsendo 03.12.2019 – 15’11”

sonsceno_Libroservaj novajoj_I.Onet_MT 11.2019_15’11”

Hodiaŭ nia antaŭmikrofona gasto estas konata sveda E-aktivulo el Malmö, Sten Svenonius. Kiel la prezidanto de la loka E-klubo li dividas kun siajn rimarkojn kaj opiniojn pri tio, kiel devus aspekti en nia epoko organzita E-movado. Kelkaj vortoj rilatas ankaŭ al lia E-familio kun tri denaskuloj. El la elsendo 29.11.2019 – 11’49”

bp_kun Sten Svenonius_11’49”

En nia marda programo (26.11.2019) antaŭ la mikrofono ni gastigas Anna Loewenstein, renkontitan dum la Lahtia UK. La temo de nia interparolo estas la niciatita de ŝi retejo enmovadiganta novajn lingvoadeptojn funkcianta ĉe la adreso: uea.facila.org El la elsendo 26.11.2019 – 7’25” 

bp_kun Anna Loewenstein_uea.facila.org_07’25”

Nia hodiaŭa antaŭmikrofona gasto estas la nova prezidanto de la Pola E-Asocio, Robert Kamiński kun kiu pri la pola E-movado kaj ankaŭ UEA ni interparolis dum la lasta ARKONES en Poznano.   El la elsendo 15.11.2019 – 12’10” 

bp_kun PEA-prezidanto, Robert Kaminski_07’34”

Fine de novembro en la CO de UEA en Roterdamo okazos laŭvica Malferma Tago. En ĝia programo – pri kiu ni mencias aparte – i.a. prelegos Orlando Raola. Lia temo „”Ĉu ni parolis science? Ekskurso tra sep jardekoj de faka kaj populariga scienca verkado en Esperanto”. I.a. pri liaj sciencaj interesiĝoj kaj laboro rilate la E-komunumon ni interparolis kun la nova estrarano de UEA en la lastaj momentoj de la Lahtia UK. El la elsendo 12.11.2019 – 12’10”

bp kun Orlando Raola_Lahtia UK_12’10”

Nur antaŭ kelkaj tagoj ĉe Mondial aperis la plej nova romano de Sten Johansson „Ne eblas aplaŭdi unumane”. Pri ĝi kiel verko baldaŭ aperonta ni interparolis kun la aŭtoro dum la lasta UK en Lahtio. La intervjuo kun la  konata sveda verkisto estas krome  la okazo konatiĝi kun lia vojo al Esperanto, kun liaj ideoj pri E-literaturo kaj pri la bezono kreeme rilati al ĝi flanke de literaturamaj membroj de la E-komunumo. Sten Johansson gvidas la retejon Originala Literaturo Esperanta http://www.esperanto.net/literaturo/, pri kiu li donas kelkajn klarigojn. El la elsendo 05.11.2019 – 12’29”

bp kun Sten Johanson_12’29”

Hodiaŭ nia antaŭmikrofona gasto estas  Halina Gorecka, eksa sekretario de la iniciato de „Ondo de Esperanto” proklamanta Esperantiston de la Jaro.    Tiu ĉi temo dominas en nia interparolo. El la elsendo 25.10.2019 – 8’11”

bp_kun Halina Gorecka_08’11”

Nia marda antaŭmikrofona gasto estas Ilija Grusarjov venikinta en la literatura kvizo dum la lasta Arkones, samtempe studento de la Interlingvistikaj Studoj en Poznano.   El la elsendo 22.10.2019 – 9’02”

bp kun Ilija Grisarjov, la venkinto de literatura kvizo dum Arkones 2019_09’02”     

La antaŭmikrofona gasto de nia marda elsendo estas Katalin Kováts, sub kies gvido dum la aŭtuna sesio de Interlingvistikaj Studoj ĉe Adam Mickiewicz-universitato komenciĝis unujara Instruista Trejnado por studentoj de la 3-a stuojaro kaj 12 aliaj personoj, kiuj krome al ĝi aliĝis. Ni interparolas krome pri la instruista trejnado ĉe edukado.net, RITE. El la elsendo 08.10.2019 – 14’58” 

bp_kun Katalin Kovats_Instruista Trejnado en Poznano 2019_14’58”

Fine de septembro la Kongresa Fako de UEA disendis konfirman informon pri la aliĝintoj al la Montreala UK. Ni uzas la okazon por prezenti  germanan E-aktivulon Thomas Bormann, kiu aŭkcie en Lahtio akiris la 1-an lokon por UK-2020. Nia antaŭmikrofona renkontiĝo estas la okazo i.a. rememori liajn gepatrojn, E-aktivulojn Elzbeth kaj Werner Bormann kaj paroli pri ilia e-ista vivo. El la elsendo 04.10.2019 – 9’53” 

bp_kun Thomas Bormann_09’53”

Hodiaŭ nia antaŭmikrofona gasto estas la renkontita  dum ARKONES en Poznano, Aleksander Korĵenkov kun kiu ni interparolas i.a. pri la nunjare eldonita „Baza Literatura Krestomatio”. Interesiĝantoj povas aĉeti ĝin en la Libroervo de UEA (https://katalogo.uea.org/)   El la elsendo 27.09.2019 – 10’55” 

bp kun A.Korjenkov_Baza Literatura Krestomatio_10’55”

Multaj eventoj okazis pasintsemajne en Poznano (la okcidenta Pollando). Pri la  semajnfinaj Artaj Konfrontoj en Esperanto, ARKONES ni interparolas kun unu el la ĉeforganizantoj Tobiasz Kaźmierski. El la elsendo 24.09.2019 – 4’30”

bp kun Tobiasz Kazmierski_post Arkones 2019_04’30”

Multaj eventoj okazis pasintsemajne en Poznano (la okcidenta Pollando). Antaŭ nia mikrofono gastas prof.-ino Ilona Koutny informante pri la ĵus okazinta aŭtuna sesio de la Interlingvistikaj Studoj ĉe A. Mickiewicz-universitato. El la elsendo 24.09.2019 – 9’57”

bp kun I. Koutny_post la autuna sesio 2019_09’57”

En nia vendreda sonsceno (13.09.2019) pri la 104-a UK en Lahtio ni prezentas renkontiĝon ĉe la giĉeto de la 105-a UK en Montrealo, en kiu partoprenis la deĵorantaj tie Normand Floury, Ĵenja Zviereva kaj Joe Amis el Kanado. Ilia giĉeto havis strategian lokon en la kongreseja vestiblo, kie kruciĝis vojoj horizontale kaj vertikale. Tie ni renkontis ankaŭ multajn amikojn de niaj elsendoj. Inter ili estis LKK-anino, nia aŭskultantino Synnöve Myntinnen el Finnlando, kiun ni gastigas antaŭ nia mikrofono. El la elsendo 13.09.2019 – 12’54”

104 UK_ En la vestiblo ce Montreala giceto kaj kun S. Myntinnen_12’54”

Nia antaŭmikrofona gasto estas hodiaŭ d-ro Ulrich Lins, kiu sian IKU-prelegon dediĉis al la figuro de germana filozofo, junaĝe lerninta Esperanton, Rudolf Carnap. Li partoprenis 4 UK-ojn –  en Dresdeno en 1908 kaj en Helsinko en 1922, krome en Vieno (1924) kaj Ĝenevo (1925).  El la elsendo 10.09.2019 – 10’16”

bp kun Ulrich Lins_104 UK_10’16”

Reference al la 104-a UK en  Lahtio antaŭ nia mikrofono gastas profesoro Humphrey Tonkin, kun kiu ni interparolas i.a. pri kongresaj laboroj ligitaj kun la funkciado de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Mondaj Lingvaj Problemoj. El la elsendo 06.09.2019 – 7’09”

bp kun Humphrey Tonkin_104 UK_i.a. pri CED_07’09”

La antaŭmikrofona gasto de nia marda elsendo estas prof-ino Ilona Koutny, kun kiu ni interparolas pri la komenciĝonta post kelkaj tagoj aŭtuna sesio de la Interlingvistikaj Studoj ĉe Adam Mickiewicz-universitato kaj pri la kunlabora kontrakto subskribita fine de julio inter la rektoroj de la pola universitato kaj la ĉina universitato Zaouzhuang. El la elsendo 03.09.2019 – 13’51”

bp_kun Ilona Koutny_ la autuna sesio de la IS-2019_13’51”

En la vendreda sonmaterialo el la 104-a UK en Lahtio ni prezentas intervjuon kun Osmo Buller, kiu kiel komitatano B dividis fine de la kongrestagoj siajn rimarkojn pri la nunjaraj laboroj de la Komitato kaj la situacio de UEA fone de ili. El la elsendo 30.08.2019 – 14’04”

bp kun Osmo Buller_la Lahtia Komitatano B_14’04”

Nia antaŭmikrofona gasto estas profesoro Jouko Lindstedt, konata finna esperantisto, lingvisto kaj akademiano. Ni interparolas pri lia rolo kiel la rektoro de la nunjara IKU, pri lia propra kontribuo al ĝia programo, pri la grava rolo de la finnaj UK-oj en Helsinko kaj Tampereo en lia vivo profesia kaj privata. Fine ni levas ankaŭ demandojn rilate Akademion de Esperanto, kies membro li estas de pli ol dudek jaroj. El la elsendo 27.08.2019 – 16’29”

bp_kun prof.Jouko Lindsted_IKU, Eo kaj lia pofesia kaj privata vivo, Akademio_16’29”

En nia vendreda sonsceno pri la 104-a UK en Lahtio ni i.a. gastigas antaŭ la mikrofono finnan muzikiston, esperantiston Timo Väänänen. Li ne nur prezentiĝis dum la Nacia Vespero, sed ankaŭ donis kantelkoncerton kadre de speciala ekskurso, dum kiu oni vizitis lian hejmon kaj ĝuis lian propramanie pretigitan vespermanĝon.  El la elsendo 23.08.2019 – 6’10”

bp_kun Timo Vaananen_06’10”

En nia antaŭmikrofona renkontiĝo kun prof. Humphrey Tonkin en Lahtio  ni levas la defiojn starantajn antaŭ la libroservo kaj Biblioteko Hodler. El la elsendo 20.08.2019 

bp_kun Humphrey Tonkin pri kelkaj defioj, kiujn frontas UEA

Rodrigo Tavares estas E-aktivulo en Brazilo. Dum nia renkonto en Lahtio ni parolis kaj pri lia E-agado kaj vojo al E-komunumo. El la elsendo 20.08.2019 – 4’16”

bp_kun aktivulo de la brazila E-movado Rodrigo Tavares_04’16”

Juha Metsäkallas estas la E-aktivado en la finna  Turku. En nia antaŭmikorofona renkontiĝo li i.a. informas pri la E-movado tie kaj sia vojo al Esperanto-aktivao. El la elsendo 20.08.2019 – 4’14”

bp_kun aktivulo de la finna E-movado en Turku, Juha Metsakallas_04’14”

Reference al la 104-a UK ni gastigas antaŭ nia mikrofono en la vendreda programo Osmo Buller, kiu vivece rakontas en nia interparolo pri sia dumkongresa kaj postkongresa programkunlaboro. Inter 5 prelegoj pri Finnlando li prelegis en la ĵaŭda kongresa programo pri „La finna politiko en praktiko”. Postkongrese li gvidis la 4-tagan ekskurson al „Norda Finnlando – kie boacoj vagadas”. El la elsendo 16.08.2019 – 12’55”

bp kun Osmo Buller kontribuinta al la 104-a en Lahtio_12’55”

Ĉiuj 7 raportoj de la Pola RetRadio en Esperanto (www.pola-retradio.org) elsenditaj rekte el Lahtio pri la 104-a UK en Lahtio (20-an, 21-an, 22-an, 23-an, 24-an, 25-an, 27-an de julio) kaj tri pliaj raportoj pri la Solena Fermo elsenditaj jam el Varsovio (30-an de Julio, la 2-an kaj –an  de aŭgusto) troviĝas ankaŭ en jutubo ĉe la kanalo Espero2009: https://www.youtube.com/results?q=pola+retradio&sp=CAI%253D. Hodiaŭ en la rubriko „Antaŭ nia mikrofono” aldoniĝas sonsceno kun la komenca fragmento de la kunsido „Centra Oficejo respondas” el la 25-a de aŭgusto. Ĝi troviĝas en nia elsendo el la 13.08.2019 – 19’46”

Sonsceno el la 104-a UK en Lahtio_CO respondas_19’46”

Reference al la 104-a UK ni prezentas interparolon kun Claude Nourmont pri la nunjara Kleriga Lundo kaj pri aparta omaĝa programero dediĉita al Baldur Ragnarsson. El la elsendo 09.08.2019 – 08’55”

bp_kun Claude Nourmont pri la Kleriga Lundo kaj omago al Ragnarsson_08’55

Rilate al la speciala omaĝa programero, dediĉita al Baldur Ragmarsson ni gastigas  antaŭmikrofone unu el la kontribuintinoj al la programo Vesna Staničić-Burchards. El la elsendo 09.08.2019 – 03’12”

bp_kun Vesna pri la omaga programero al Ragnarsson_03’12”

La gasto de nia  elsendo estas la prezidanto de Litova E-Asocio, Povilas Jegorovas en la kunteksto de la komenciĝantaj fine de la semajno 55-aj Baltiaj E-Tagoj. La aranĝoj de ĉi tiu enorme riĉa evento – en la 60-jariĝo de la Tagoj kaj 100-jariĝo de Litova E_Asocio – ne elĉerpas temon de nia antaŭmikrofona renkontiĝo. El la elsendo 02.07.2019 – 09’10”

bp_kun Povilas Jegorovas _BET 55_09’10”

Post la majaj laborvizitoj en Montrealo kaj Lahtio antaŭ nia mikrofono gastas Konstanta kongresa Sekretario Clay Magalhães. Ni ekscias pri laboroj rilate la Universalan Kongreson 2020 kaj informiĝas pri sciindaĵoj lige kun la 104-a en Lahtio kaj aparte, kiel de Helsinki atingi la kongresurbon. El la elsendo 07.06.2019 – 13’53”

rozm_bp_Kun Clay Magalhes post laborvizitoj en Montrealo kaj Lahtio_13’53”

Nia antaŭmikrofona gasto estas Viktor Lagutin el Rusio, kiu ekde novembro 2018 estas E-volontulo en Bjalistoko. Pri lia laboro tie, akiritaj spertoj, sed ankaŭ esperantistiĝo kaj pliaj planoj ni interparolas antaŭmikrofone. El la elsendo 30.04.2019 – 8’41”

bp kun Viktor Lagutin, E_volontulo el Bjalistoko_08’41”

Nur post kelkaj tagoj (14.04) ni omaĝos la laŭvican mortodatrevenon de Ludoviko Zamenhof. Apartan programon kun malkovro de la skulptaĵo de juna Zamenhof oni pretigis en Bjalistoko. Tio ĉi – sed ne nur tio – estas la temo de nia antaŭmikrofona renkontiĝo kun la prezidanto de Bjalistoka E-Societo, Przemysław WierzbowskiEl la elsendo 09.04.2019 – 9’29”

bp_kun Przemek Wierzbowski_La programo de la 14.04 en Bjalistoko_09’29”

La lasta ARKONES en Poznano la unuan fojon en la koncerta programo gastigis francan esperantiston kaj kanzoniston Gijom Armide. Lia koncerto estis bonvenigita tre entuziasme kaj por nia redakcio estis la okazo inviti lin antaŭ nian mikrofonon, el kio sekvis nia antaŭmikrofona renkontiĝo, kiun eblas nomi lia intervjua portreto. El la elsendo 19.03.2019 -14’49”

bp_kun Gijom Armide – franca E-kantisto_14’49”

Kroatio estas la dua – post Pollando – lando, kiu sukcesis enmeti Esperanton en la nacian liston de la kultura heredaĵo de Unesko. Pri tiu sukceso kaj la vojo kondukinta al ĝi ni interparolas kun la prezidantino de Kroata E-Ligo, Spomenka Štimec.  El la elsendo 12.03.2019 -1 0’13”


bp_kun Spomenka Stimec_Esperanto nacia heredajxo de Kroatio_10’13”

Nia antaŭmikrofona gasto estas  denaska esperantisto, longstaĝa akademiano, aŭtoro de „Historio de la Akademio de Esperanto” Carlo Minnaja. La interparolo estis surbendigita dum la Universala kongreso en Lisbono. El la elsendo 26.02.2019 -1 7’00”

bp_kun Carlo Minnaja_Akademiano, historiisto, denaska esperantisto_17′

Nia antaŭmikrofona gasto estas Konstanta Kongresa Sekretario, Clay Magalhães, kun kiu ni interparolas post la ĵusa apero de la reta Dua Bulteno de la 104-a UK en Lahti. El la elsendo 22.02.2019 – 7’06”

bp_kun Clay Magelhaes post la apero de la 2-a Bulteno_104 UK_7’06”

La temo de nia antaŭmikrofona renkontiĝo kun nia redakcia kolego, Maciej Jaskot estas la nova formulo de la ĉiam pli populara muzikfestivalo “Opera Rara” okazinta inter la 31.01-17.02 en Krakovo (la suda Pollando). El la elsendo 19.02.2019 – 7’06”

bp_kun Maciej Jaskot pri la nova formulo de la festivalo Opera Rara_07’06”

Nur jarduono dividas nin disde la plej grava ĉiujara e-ista evento, kiu en 2019 estas la 104-a UK en Lahtio, Finnlando. Tiuokaze nia antaŭmikrofona gasto estas Konstanta Kongresa Sekretario, Clay Magalhães proksimiganta la plej gravajn informojn ligitajn kun la loĝiga oferto kaj – malkovrante premiere al niaj geaŭskultantoj –  informojn pri la  antaŭ- kaj postkongresa ekskursa ofertoj. El la elsendo 29.01.2019 – 8’16”

bp_kun Clay Maghelaes pri la 104-a UK_08’16”

Ĉi-foje antaŭ nia mikrofono  gastas brazila E-poeto, Paulo Pereira Nascentes,  renkontita dum la pasintjara UK en Lisbono. Ni interparolas kun li kiel nia aŭskultanto, sed unuavice kiel portugallingva kaj E-lingva poeto klopodanta solvi la misteron kiel kreiĝas poezio. Sian dulingvan blogon li havas ĉe la adreso: https://www.paposnascentes.com El la elsendo 15.01.2019 – 10’42”

bp_kun brazila poeto Paulo Pereira Nasentes_10’42”

Dum la lastaj du semajnoj de decembro 2018 pro la teknikaj motivoj subite silentiĝis la voĉo de niaj E-elsendoj. Bonŝance ni sukcesis superi ilin por akurate bonvenigi la Novan Jaron 2019 la 1-an de januaro. Ni, tio signifas  nian redakcistabanon, Bruce Crisp el Kanado, kiu el Leterkesto el la 11-a de januaro klarigas tiujn neatendite aperintajn teknikajn problemojn.  El la elsendo 11.01.2019 – 10’33”

Bruce Crisp pri kelkaj teknikaj problemoj de la Pola RetRadio_10’33”

Nia antaumikrofona gasto estas nia redakcia kolego, d-ro Maciej Jaskot, kun kiu ni interparolas pri la leksikono aperinta ankoraŭ en 2017 kies kunaŭtoro li estas. Temas pri Leksikono de aktiva frazeologio pola kaj ukraina. El la elsendo 08.01.2019 – 15’31”

bp kun Maciej Jaskot_Aktiva frazeologio pola kaj ukraina_15’31”

Nia nunsemajna antaŭmikrofona gasto estas Ionel Onet el Rotterdamo. Kvankam ni mencias  la Libroservon de UEA en nia interparolo la ĉefa temo estas la rumana literaturo en Esperanto, tute aparte la lanĉota en Bjalistoko dum la 19-aj Zamenhof Tagoj „Verkaro (preskaŭ) kompleta de Maks Blecher, kiel frukto de la pola-rumana literatura projekto pere de Esperanto. El la elsendo 14.12.2018 – 14’21”

bp_kun Ionel Onet en Bjalistoko_14’21”

Hodiaŭ ni denove referencas al la interparoloj faritaj dum la Lisbona UK, prezentante la antaŭmikrofonan renkontiĝon kun Miguel Gutiérrez Adúriz – la sekretario de la Belartaj Konkursoj de UEA, eldonisto, verkisto, membro de la tiel nomata Iberia Skolto konata ankaŭ kiel Liven Dek.  Kroman atenton ni donas en la intreparolo al la gvidataj de li en jutubo kulturtemaj kanaloj inkluzive de la ĉefa  Ekstremoj.   El la elsendo 04.12.2018 – 11’45”

bp_kun Miguel Gutierrez Aduriz, t..e._Liven Dek_11’45”

Nia antaŭmikrofona gasto estas Alessandra Madella, laŭreatino de la premio Mauro La Torre-2018, lekcianta i.a. filmhistorion kaj Esperanton en la artkolegio en la ĉina Kunming, Yunnan-provinco. El la elsendo 30.11.2018 – 7’34”

bp_kun Alessandra Madella laboranta en Kunming, Cinio_07’34”

Denove antaŭ nia mikrofono ni gastigas polan esperantiston, d-ron Marek Nahajowski, muzikteoriiston, flutiston, kun kiu ni interparolas aparte pri lia profesia laboro kaj muzikaj interesiĝoj, pri lia esperantistiĝo kaj kelkaj planoj kun tio ligitaj. En la programo aŭdiĝas ankaŭ en lia bekfluta plenumo ĉerpaĵo de la 7-a fantazio de Telemann el la KD „Telemann  12 Fantasias” kaj tri komponaĵoj el la KD „Boismortier Six Suites de Pièces”. El la elsendo 21.11.2018 – 10’36”

bp_kun Marek Nahajowski_2_10’36”

 

1 2 3 4 5

Unu respondo pri “Antaŭ la mikrofono-Antaŭ la mikrofono”

Dankon, Jorma, pro tre interesa kaj bonege prezentita recenzo! Mi mem ne scipovas la svedan lingvon sed mi ĝojas, ke tia nacilingva verko pozitive kaj ekzemplodone informas pri Esperanto. Ju pli da tiuspecaj diverslingvaj libroj des pli bone!

Respondi

Retpoŝtadreso ne estos publikigita. Devigaj kampoj estas markitaj *

Tiu ĉi retejo uzas Akismet por malpliigi trudaĵojn. Ekscii kiel viaj komentaj datumoj estas traktataj.