paĝo 2-Antaŭ la mikrofono

Aŭtuno estas periodo intensiganta la pripensojn pri partopreno en la Universalaj Kongresoj de Esperanto. Pri tiuj en Lahti (2019) kaj en Montrealo (2020) ni multon aŭdis dum la Lisbona UK. Hodiaŭ antaŭmikrofone gastas du membroj el la organiza teamo de la Montreala UK, Ĵenja kaj Joel Amis

bp_kun Jenia kaj Joel Amis pri la Montreala UK_07’17”

La hodiaŭa gasto de la Redakcio estas d-ro Marek Nahajowski, kun kiu ni interparolas marĝene de la la 49-a Muzikologia Konferenco en Varsovio, kadre de kiu li parolis pri la mezepokaj kantoj en la E-muzika kulturo. Ni informis jam pri la konferenco en nia elsendo la 26-an de oktobro 2018. El la elsendo 14.11.2018 – 9’11”

bp kun Marek Nahajowski_08’11”

Niaj antaŭmikrofonaj gastoj estas la aŭtoroj de la biografia leksikono „Nia Diligenta Kolegaro” aperinta jarkomence, Halina Gorecka kaj Aleksander Korĵenkov. El la elsendo 09.11.2018 – 11’16”

bp_kun H.Gorecka kaj A.Korjxenkov pri Nia Diligenta Kolegaro_11’16”

La antaŭmikrofona gasto de nia marda E-elsendo (30.10.2018) estas unuafoja kongresano de la 103-a UK en Lisbono, Jordan Kalilich el Usono, kiu tamen estas esperantisto kun pli longa staĝo kaj krome estrarano de Esperanto-USA. El la elsendo 30.10.2018

bp_kun Jordan Kalilich el Usono_09’18”

Nia antaŭmikrofona gasto estas Abel Montagut, la aŭtoro de la epopeo „Poemo de Utnoa”, kies dua reviziita eldono reaperis en la nuna jaro. Hodiaŭ ni prezentas duan kaj lastan parton. El la elsendo 26.10.2018

bp_kun Abel Montagut_La 2-a parto

Nia antaŭmikrofona gasto estas Abel Montagut, la aŭtoro de la epopeo „Poemo de Utnoa”, kies dua reviziita eldono reaperis en la nuna jaro. Hodiaŭ ni prezentas ĝian unuan fragmenton, la sekva kaj la lasta aŭdiĝos en nia programo la plej proksiman vendredon, la 26-an de oktobro. El la elsendo 23.10.2018 – 15’23”

bp_ kun Abel Montagut_la 1-a parto_15’23”

Jam post unu semajno en la urbo Aalen (Germanio) okazos solenaĵo, dum kiu estos transdonita la nunjara premio de ĉi tiu urbo FAME. Kiel ni jam informis la premiito en 2018 estas prof-ino Ilona Koutny. Pri ĉi tiu premio, sed ne nur pri ĝi, ni interparolas kun Ulrich Mattias, membro de la estraro de FAME-fondaĵo.  El la elsendo 12.10.2018 – 9’55”

bp_kun Ulrich Mattias i.a. pri FAME-fondajo kaj premio_09’55”

Nia  antaŭmikrofona gasto estas prof-ino Ilona Koutny, kun kiu ni interparolas pri la aŭtuna sesio de la Interlingvistikaj Studoj, pri ilia historio, sed krome pri ŝiaj revoj, planoj kaj esperoj en la kunteksto de baldaŭ transprenota de ŝi FAME-premio de la urbo Aalen, Germanio. El la elsendo 09.10.2018 – 14’03”

bp_kun Ilona Koutny_09.2018_14’03”

Ĉi-semajne red. Barbara Pietrzak gastas dum la 26-a Internacia Semajno de la Kulturo kaj Turismo en la kataluna Salau, Hispanio, dum kiu ŝi estis distingita per la premio „Ada Fighiera-Sikorska” pro sia longdaŭra kaj plurflanka E-laboro. Pri la tradicioj kaj la nuno de la Semajno ŝi interparolas antaŭmikrofone kun Rosa Lopez, la aktuala ĉeforganizanto de la aranĝo. El la elsendo 04.10.2018 – 7’16”

bp_kun Rosa Lipez pri la 26-a Internacia semajno de la Kulturo kaj Turismo_07’16”

Nia antaŭmikrofona gasto estas ŭ prof. d-ro Duncan Charters el Usono, kiu dum la Lisbona UK gvidis plurhoran sesion de Tago de Lernado, nunjare dediĉitan al la temo „Aliro al kulturoj pere de la lingvo Esperanto” kaj sumigas por ni la ĉefkonkludojn de ĉi tiu programero, al kiu kontribuis eŭropaj kaj ekstereŭropaj prelegantoj. El la elsendo 28.09.2018 – 13’57”

bp_intervjuas prof-on Duncan Charters pri la Tago de Lernado 2018_13’57”

En la programo ni renkontiĝas kun la ĉeforganizinto de la 34-a eldono de la Internaciaj Konfrontoj en Esperanto, ARKONES en Poznano, Tobiasz Kaźmierski. La evento okazinta lastsemajnfine i.a. omaĝis la figuron de la forpasinta jarkomence Paweł Janowczyk, longjara pola E-aktivulo, kiu ekde la komenco estis ligita kun ĉi tiu cikla aranĝo, kiu en 2010 estis distingita per la premio de Grabowski-fondaĵo. El la elsendo 25.09.2018 – 9’17”

bp_kun Tobiasz Kazmierski_Arkones 2018_09’17”

Nia hodiaŭa antaŭmikrofona gasto estas la renkontita dum la Lisbona UK d-ro Keyhan Saydapour el Irano, kun kiu ni parolas pri la E-movado en ĉi tiu lando kaj pri kelkaj planoj el inter kiuj, ekzemple la nova sidejo de Irana E-Asocio jam fine de aŭgusto ekfunkciis. El la elsendo 18.09.2018 – 8’16”

bp_kun Keyhan Sayadpor el Irano_08’16”

En nia marda E-elsendo ni referencas al la interesaj tagoj de la 103-a UK en Lisbono gastigante antaŭ nia mikrofono konatajn E-aktivulojn el la norda Francio, Edmond kaj Arlette Plutniak. El la elsendo 11.09.2018 – 9’14”

bp kun Edmond kaj Arlette Plutniak pri ilia nuna e-ista aktivado_09’14”

Kadre de la baldaŭ okazontaj Artaj Konfrontoj en Esperanto (ARKONES) en Poznano (la okcidenta Pollando) inter la 21-23.09.2018 oni solenos la 60-an jubileon de la Pola E-Junularo. Tiu evento estas la okazo por la antaŭmikrofona renkontiĝo kun la sekretario de PEJ, Tobiasz Kubisiowski. El la elsendo 07.09.2018 – 7’33”

bp_kun Tobiasz Kubisowski pri la jubileo de PEJ_07’33”

La hodiaŭa antaŭmikrofona gasto estas Alvaro Motta el Rio de Janeiro, Brazilo, kiu apartenas al tiuj esperantistoj, kiuj partoprenis jam en la pola Tago de la Nacia Legado. En la interparolo farita en Lisbono ni parolas krome pri lia E-aktivado en Rio de Janeiro. El la elsendo 04.09.2018 – 14’58”

bp kun Alvaro Motta el Brazilo_14’58”

La  gasto de nia elsendo estas la prezidanto de Hispana E-Federacio, Tonjo del Barrio, kun kiu ni interparolas pri la semajnfine (20/21.07.2018) komenciĝontaj en Madrido 77-a Hispana Kongreso de Esperanto kaj  51-a  ILEI-kongreso, kroman atenton donante al la kunlaboro de HEF kun Hispana Universitato por Neĉeesta Edukado (UNED). https://canaluned.es/video/5b430ba0b1111f1f668b456a  El la elsendo 17.07.2018 – 12’27”

bp_kun Tonjo del Barrio_12’27”

Nia antaŭmikrofona gasto estas Petro Balazs, kiu en la nomo de [email protected] informas nin pri la komenciĝonta post unu semajno Somera E-Studado en Slovakio. El la elsendo 06.07.2018 – 10’35”

bp_kun Petro Balzs pri la nunjara eldono de la SES en Slovakio_10’35”

Nia antaŭtmikrofona gasto estas la Konstanta Kongresa Sekretario, Clay Magalhães, kiu liveras al ni plej freŝajn informoj pri la Lisbona UK kaj dividas kelkajn pliajn sciigojn pri la UK en la finna Lahtio en 2019. Iu el la allogaj sciigoj por la nunjaraj lisbonaj kongresanoj estas la favorpreza manĝo en iu el la studentaj domoj, kiu egalos al 2.50-2.80 eŭroj. Eblas daŭre aliĝi al la 102 UK per https://uea.org/kongresoj/alighilo. El la elsendo 12.06.2018 – 10’11”

bp_kun Clay Magalhaes plej fresaj informoj pri la Lisbona UK_10’11”

Antaŭ nia mikrofono ni gastigas unu el la lastatempaj diplomitoj de la Interlingvistikaj Studoj en Poznano, Rafael Zerbetto. Nia interparolo rilatas al lia finverko pri unu el la elstaraj brazilaj verkistoj João Guimarães Rosa, kiu estis ankaŭ esperantisto. Nia interparolanto prezentas kelkajn interesajn ideojn pri la spuroj de Esperanto en liaj verkoj, sed ankaŭ rilatigas sin al lia esperantista agado kaj diplomata vivo. El la elsendo 15.05.2018 – 13’36”

bp_kun Rafael Zerbetto pri fama brazila verkisto kaj esperantisto_13’36”

En nia tri elsendoj (10.04, 24.04, 01.05.2018) ni prezentis en fragmentoj la inaŭguran prelegon de d-ino Vera Barandowska-Frank „Kio estas Interlingvistiko” el la 4-a Interlingvistika Simpozio en la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano (septembro 2017) . Ĉi tie estas aŭskultebla la tuta prelego.

D-ino V. Barandovska-Frank afable disponigis por la bezonoj de niaj aŭskultantoj la unuan ĉapitron de sia „Lernolibro de Interlingvistiko”,  al kies enhavo ŝi referencis en sia prelego. (Legebla teksto)

Vera Barandovska Frank_Kio estas interlingvistiko

Hodiaŭ ni interparolas kun d-ino Ida Stryja el la falultato pri aplikata lingvistiko de la Varsovia Universitato, kie ŝi instruas la svedan lingvon, pri la skandinaviaj runoj. El la elsendo 04.04.2018 – 10’35”

bp_interp_kun Ida Stryja pri skandinaviaj runoj_10’35’

En niaj  tri martaj E-elsendoj (02.03, 13.03, 20.03.2018) ni prezentis en fragmentoj la prelegon de prof. Humphrey Tonkin „Esperanto Esploraj Prioritatoj”, kiun li prezentis dum la Esperantologia Konferenco en Seulo (2017). Ĉi tie estas aŭdebla la tuta sondokumento.

Profesoro Humphrey Tonkin diponigis al ni afable ankaŭ ĝian tekston tiel ebligante al niaj geaŭskultantoj enprofundiĝi en ĝian enhavon paralele auskultante ĝin kaj legante la tekston. (Legebla teksto de prelegoj)

Esperantologia Konferenco_Seulo_H.Tonkin_la Tuto

Nia hodiaŭa mikrofona gasto estas denove ĉina esperantistino Xu Xiaonan, kiu dividas kun ni la rememorojn pri la komenco de sia esperantistiĝo kaj rolo de Pollando en sia esperantista biografio. El la elsendo 16.03.2018 – 4’25”

rozm_bp_kun_Xu_Xiaonan_pri_la_komencoj_de_sia_esperantigo_04’25”.mp3; filename_=UTF-8”rozm_bp kun Xu Xiaonan pri la komencoj de sia esperantigo_0425

En la hodiaŭa programo ni retrorigardas al la 4-a Interlingvistika Simpozio okazinta pasintaŭtune en Poznano lige kun la 20-jariĝo de la Interlingvistikaj Studoj ĉe Adam Mickiewicz-Universitato. Unu el la prelegintoj, sed ja ankaŭ kunorganizantoj de la simpozio estis d-ino Ida Stria. En nia interparolo ŝi donas apartan atenton al sia scienca laboro kaj doktoriga disertaĵo traktinta la temon Lingva Bildo de la Mondo en la E-medio. El la elsendo 27.02.2018 – 9’02”

bp_kunn_d-ino_Ida_Stryja_pri_lingva_bildo_de_la_mondo_09’_02”.mp3; filename_=UTF-8”bp_kunn d-ino Ida Stryja pri lingva bildo de la mondo_09 02

Ĵus aperis en la retejo uea.org la Dua Bulteno de la 103-a UK en Lisbono. Tiu evento kaj la finiĝinta vizito de Konstanta Kongresa Sekretario, Clay Magalhães en la kongresurbo estas la temo de nia antaŭmikrofona renkontiĝo. El la elsendo 24.02.2018 – 12′

bp_kun Clay Clay Magalhaes_La 2-a Bulteno_12”

La antaŭmikrofona gasto estas Åke Näsholm, sveda esperantisto, nia aŭskultanto kun kiu ni renkontiĝis antaŭ du jaroj kaj tiam eksciis pri lia ŝato kanti. Ricevinte nun la kantodiskon „Svedo Oke kantas” ni memorigas la renkontomomentojn kaj prezentas kantojn tiam aŭditajn kaj kelkajn el la nuna disko. Temas pri la tradukita kanto „Aŭdu panjo” [https://www.esperanto.hr/teksto_mila_mati.htm], „Interkompreno” kaj „Ŝanadi”. El la elsendo 20.02.2018 – 7’08”

bp_kun_Ake_Nasholm_kaj_liaj_kantoj_07’08”.mp3; filename_=UTF-8”bp_kun Ake Nasholm kaj liaj kantoj_0708

Antaŭ nia mikrofono ni gastigas unu el la plej popularaj E-kanzonistoj Jonny M. La okazo de la renkontiĝo estis lia vizito kaj koncerto dum la lasta ARKONES. Tie okazis lia pola premiero de la KD „Kreaktiva” eldonita de Vinilkosmo. Ne mirige, ke Jonny M. akompanas nian  E-elsendon el la 06.02.2018 per tri muzikĉerpaĵoj el siaj KD-oj: „Dankon” el la KD „Regestilo” kaj „Bim Bam” kaj „Por mia patro” el la KD „Kreaktiva” eldonitaj de Vinilkosmo. El la elsendo 06.02.2018 – 6’59”

bp__kun_Jonny_M_pri_la_muziko_esperantistigo_ktp_06’59”.mp3; filename_=UTF-8”bp_ kun Jonny M pri la muziko esperantistigo ktp._0659

Hodiaŭ ni interparolas kun konata pola jungeneracia esperantisto Lukis Żebrowski, TEJO-oficisto pri Afriko, eksa PEJ- kaj TEJO-prezidanto. Ne sole la movadaj aferoj estas la temo de nia interparolo, ankaŭ lia E-familio kaj mallonge lia interesa profesia. Ĉar en la interparolo ni mencias la novan TEJO, estraron necesas aldoni, ke la 23-an de januaro 2018 sekve de reta voĉdonado la nova prezidanto de TEJO estas  Hoan Tran (Ĝojo), la ĝenerala sekretario fariĝis  Charlotte Scherping Larsson. El la elsendo 30.01.2018 – 10’26”

bp_kun_Lukis_Zebrowski_10’26”.mp3; filename_=UTF-8”bp_kun Lukis Zebrowski_1026

1 2 3 4 5