paĝo 5-Antaŭ la mikrofono

Kun d-ro Maciej Jaskot el Pollando ni interparolas pri lia laŭvica partopreno en  scienca konferenco ĉi-foje lingvistika  konferenco de universitataj fakuloj en Parizo novembre lastjare.

Kun Maciej Jaskot_ lauvica konferenco pri lingvopolitiko

Kun r-ro Ulrich Lins  el Germanio  ni interparolas pri la historiaj eventoj de antaŭ 60-jaroj en Montevideo kaj pri la historia dokumentado en la E-komunumo. D-ro Lins estas la kun­redaktoro de la aperinta antaŭ 40 jaroj “Esperanto en Perspektivo” de Ivo Lapenna, enhavanta faktojn kaj­ analizojn pri la Internacia Lingvo. Ĝi i.a. registras faktojn gravajn por la nuna datrevena semajno, en kiu pasis la 60-a datreveno de la starigo de la konsultaj rilatojn inter UEA kaj Unesko kaj en kiu pasos la 60-jariĝo de la unua Unesko-rezolucio pri Esperanto el la 10. 12.1954.

Kun dr-o Ulrich Lins

Sonsceno pri la inaŭgura programero de la Malferma Tago de la CO de UEA en Rotterdamo la 29-an de novembro 2014. Ionel Onet prezentas libroservajn novaĵojn.

sonsceno el MT_libroservaj novajoj_Ionel Onet

La 3-an de decembro ni prezentas la surbendigitan lastdimanĉe interparolon kun TEJO-estraranoj kaj TEJO-volontulo (Paweł Fischer-Kotowski) partoprenintaj sian estrarkunsidon en la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo kaj la unuan fojon renkontiĝ­inte tie kun la publiko de la 41-a Malferma Tago fine de novembro 2014.

Kun TEJO-estraranoj kaj TEJO-volontulo_defiaj taskoj

Kun Mark Bavant el Francio renkontita en septembro 2014 en Poznano ni interparolas pri lia kontribuo al la Interlingistikaj Studoj en Poznano, partopreno en la okazinta tie Interlingvitika Simpozio kaj lia kontribuo  titolita “Rezultindika aspekto: ĉu Esperanto provizus modelon por lingvoscienca analizo”.

inerp_kun Marc Bavant el Francio

Kun Ivan Colling kaj Rita de Moraes el Brazilo ni interparolas pri iliaj interlingvistikaj studoj en Adam Mickiewicz-Universitato en Poznano, kiujn ili finis lastseptembre per prezento de siaj finlaboraĵoj.

bp_interp. kun Ivan Colling kaj Rita de Moraes

Kun Marcin Ptaszyński, nia aŭskultanto el Germanio ni interparolas ne sole pri niaj E-elsendoj, kiuj gravis en lia esperanistiĝo, sed ankaŭ pri lia brile finiĝinta porinstruista studjaro en la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano kaj komenciĝanta en oktobro nova instrujaro de E-o en Germanio. Marcin Ptaszyński gvidas du kursojn:  en sia universitato kaj en popolaltlernejo.

kun Marcin Ptaszynski el Germanio

Kun Aleksandro Serafim el Brazilo, renkontita dum la Bonaera UK ni interparolas pri liaj spertoj de la unuafoja kongresano dum la Universala Kongreso en Havano kaj pri la rolo de E-elsendoj por ekregi la komprenon de la parolata lingvo kun aparta konsidero de la E-elsendoj de la Pola Retradio.

Kun Aleksandro Serafim el Brazilo

Kun Xawier Dewidehem, la prezidanto de la Lilla UK kaj vicezidanto de UFE ni mallonge interparolas pri la semajnfina kunsido  de LKK en Parizo, en kiu partoprenis reprezentantoj de UEA-estraro kaj de la CO.

Lastsemajnfina kunsido de Lilla LKK en Pariyo

Kun profesorino Sabine Fiedler el Germanio ni interparolas pri oftecvortaroj kun aparta konsidero de ŝiaj ĉi-rilataj laboroj en la Universitato de Lajpcigo kaj preparita de ŝi Esperanta Frekvencvortaro. Tiun temon ŝi prezentis en la septembra Interligvistika Simpozio en Poznano.

Interparolo kun prof. Sabine Fiedler_frekvencvortaroj

Kun prof. Sabine Fidler el Germanio, kiu gastas en la 374-a E-elsendo ĉe www.pola-retradio.org ni interparolas pri ŝia lekciado pri frazeologio en la inaŭgura kurso de la Interlingvistikaj Studoj en Poznano.

int- kun prof. Sabine Fidler- la interlingvistika kurso

Kun Suso Moinhos el Hispanio renkontita dum la nova kurso de Interlingvistikaj Studoj en Poznano ni interparolas i.a.  pri ĝia unua sesio, la interlingvistika seminario, ARKONES kaj la nuna situacio de la galega lingvo.

Kun Suso Moinhos pri Interlingvistikaj Studoj, Simpozio, radio kaj la galega

Leandro Abrahão el Brazilo dividas kun ni siajn impresojn pri la unua UK, kiun li partoprenis en Bonaero. Kvankam li ne povis partopreni la tutan kongresan semajnon li uzis la okazon por partopreni multajn eventojn kaj renaskiĝantan reprezenti fakan asocion de spiritistoj.

Kun Leandro Abrahao pri la unua UK en Bonaero

Kun Fabio Monteiro el Brazilo renkontita dum la Bonaera UK ni interparolas pri lia ĵurnalista laboro dum ĉi tiu kongreso kaj tio, kion li trovas aparte valora en la elsendoj de la Pola RetRadio.

Kun Fabio Monteiro jurnalisto el Fortalezo kaj nia auskultanto

Kun d-rino Ilona Koutny el Pollando ni interparolas pri la komenciĝonta post kelkaj tagoj nova 3-jara kurso de la Interlingvistikaj Studoj en Poznano kaj okazonta post ĝi Interlingvistika Seminario. El la elsendo 12.09.2014

Kun I. Koutny pri Interlingvistikaj Studoj kaj Simpozio

Nia antaŭmikrofona gasto estas Andrea Schmidt el Germanio, kiun ni renkontis dum IFEF-kongreso en San Benedetto del Tronto. Tio estis la okazo ekscii iom pli amplekse  ŝiajn opiniojn pri nia laboro kaj ankaŭ konatiĝi kun ŝi kiel esperantistino kaj ŝia vojo al Esperanto kaj al la E-komunumo. El la elsendo 05.09.2014

interparolo kun Andrea Schmidt

Rogener Pavinski, la redaktoro de “Kontakto” estas la antaŭmikrofona gasto de nia 366-a E-elsendo. La temo de la interparolo rilatas al  la okazinta 1-a Muzika Konkurso de Kontako, kies rezultoj estis publikigitaj semajnfine. Ĉiuj  16 rivalantaj kantoj estas aŭskulteblaj ĉe:  kontakto.tejo.org. El la elsendo 02.09.2014

Kun Rogener Pavinski post la 1a Muzika Konkurso de Konakto

Clay Magalhães, la Konstanta Kongresa Sekretario rakontas en la 353-a E-elsendo ĉe www.pola-retradio.org pri la lastaj ŝanĝoj en la kongresa programo de la 99-a UK, kiu estas jam konsulebla kaj elŝutebla ĉe la adreso: http://uea.org/kongresoj/uk_2014.html. Li ankaŭ dividas utilajn informojn pri konketo de la flughavenoj de Bonaero al la urbocentro, valutnuancoj kaj sabata registriĝado de la kongresanoj.El la elsendo 18.07.2014

Kun Clay la lastaj sciindajoj pri la 99a UK

Renato Corsetti el Italio estas i.a. la kunordiganto de UEA-Komisiono pri Meza Oriento kaj Italio. La renkontiĝo dum IFEF-kongreso en San Benedetto del Tronto estis la okazo demandi pri freŝaj informoj rilataj al la laboro de la Komisiono kaj situacio de esperantistoj en ĉi tiu regiono. El la elsendo 17.06.2014.

Kun Renato Corsetti pri MONA

Kun Rodica Rodica Todor, la prezidant­ino de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio renkontita en majo okaze de la 66-a IFEF kongreso en San Benedetto del Tronto ni interparolas pri la plej gravaj taskoj,  kiujn nun frontas la Federacio.

Interparolo kun Rodica Todor

Sonscena raporto pri la 66-a IFEF-kongreso en San Benedetto del Tronto rilatas al la kongreso okazinta inter la 17-a kaj 24-a de majo 2014.

Sonscena raporto pri la 66-a IFEF-kongreso

Clay Magalhães, la Konstanta Kongresa Sekretario dividas la postvizitajn informojn en du kongresurboj – la nunjara  Bonaero kaj venontjara Lille.

Kun Clay Maghalaes post la vizitoj en kongresurboj_16.05.2014

André Grossmann el Francio estas longdaura E-aktivulo, nun la prezidanto de Mulhouse-Esperanto kaj redaktoro de la Sud-Rejna Kuriero. Ni interparolas i.a.  pri la loka movado kaj aktivadoj, pri komputila trejnado kaj evoluperspektivoj de la E-komunumo ligitaj kun junularo.

Kun Andre Grossmann pri i.a. Mulhouse-Esperanto_29.04.2014

Profesoro Leszek Kordylewski el Usono rakontas pri sia profesia laboro en Ĉikago, Usono kaj la tiea E-vivo. Temas pri la son­dokumento el nia arkivo, premiere aŭdigita en 2006.

Kun prof. Leszek Korylewski_arkivo_2006_19.04.2014

Thierry Saladin el Francio renkontita en marto dum la Meditereanea E-ista Semajno en Les Issambres proksimigas en la antaŭmikrofona renkontiĝo kio kaŝiĝas malantaŭ la devizo “Esperanto tuj” kaj kion celas ĉi tiu kampanjo.

Kun Thierry Saladin_Esperanto tuj_08.04.2014

La ge­redaktoroj Gabi Kosiarska, Andrzej Pettyn, Milada Szwedo kaj la Ĝenerala Direkoro de UEA Osmo Buller kun red. Barbara Pietrzak traktas la signifon de la unua profesia E-Redakcio de Pola Radio kreiĝinta antaŭ 55 jaroj kaj ĝiaj elsendoj por la E-komunumo. Oni koncentriĝas ankaŭ pri la plej bonaj tradicioj daŭrigataj en la elsendoj de la Pola Reradio.

55-jara datreveno de la profesia E-Redakcio de PR

Mirejo Grossjean el Svislando, lastjare elektita kiel la prezidantino de ILEI prezentas en la interparolo kun  nia Redakcio la prioritatojn de sia oficmandato. La interparolo estis surbendig­ita dum la vintra sesio de la Interlingvistikaj Studoj en Poznano.

Kun Mirejo Grossjean pri tri cxefaj agadkampoj de ILEI_01.04.2014

Interparolo kun Gerlado Mattos el Brazilo,  forpasinta la 23-an de marto 2014 devenas el nia arkivo. Ĝi estis surbendigita dum la Universala Kongreso de Esperanto en Zagrebo en la 2000-a jaro.

Arkiva interparolo kun Geraldo Mattos el UK en Zagrebo 2001_25.03.2014

Kun Christine Graissaguel el Francio ni mallonge interparolas retrorigarde al la ĵus finiĝinta Meditereanea E-Semajno okazinta inter la 8-a kaj la 15-a de marto en la provenca Les Issambres. Ĝi jam tradicie ofertas kvar­nivelajn E-kursojn por francaj kaj eksterlandaj esperantistoj en la periodo de florantaj mimozoj.

Kun Christine Graissaguel pri MEV_2014_21.03.2014

Romano Bolognesi kaj Vito Tornillo el Italio renkontitaj dum la Meditereanea E-Semajno en Les Issambres en la suda Francio informas  i.a. pri la proksimiĝanta 66-a Kongreso de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Ĝi okazos inter la 17-a kaj la 24-a de majo 2014 en San Benedetto del Tronto, Italio.

Romano Bolognesi_Vito Tornillo_IFEF-kongreso_18.03.2014

Humphrey Tonkin el Usono prelegis dum la februara sesio de la Interlingvistitaj Studoj en Pollando. Interalie pri la movado. La problemoj ĉirkaŭ ĝia nuna stato estas ankaŭ la temo de la interparolo.

Kun H. Tonkin_la movado_14.03.2014

Fabio Santos el Brazilo kune kun la familio jarŝanĝe de 2013/2014 venis al Bona Espero. Kondukis lin tien la spertoj kaj ideoj de la porpaca Festivalo en kiu Esperanto ludis signifan rolon, kiu en septembro 2013 okazis en Goiânia, Brazilo.

Fabio Santos, Bona Espero_18.02.2014

Mirejo Grosjean el Svislando – renkontita dum la Interlingvistikaj Studoj en Poznano – interparolas kun ni pri la januara 5-a Afrika E-Kongreso kaj pri la planoj okazigi pliajn E-eventojn sur ĉi tiu kontinento.

Mirejo Grossjean_post la afrika kongreso_11.02.2014

Humphrey Tonkin estas la tradukinto en la anglan el la E-originalo de la libro de Teodoro S. Ŝvarc, Tivadar Soros “Maskerado ĉirkaŭ la morto”. Pri tiu ĉi traduko kaj alilingvaj tradukoj ni interparolas kun nia antaŭmikrofona gasto antaŭ la lanĉo de la ĉeĥa versio de ĉi tiu libro  en Prago, Ĉeĥio.

Antau la cxeha lancxo de Maskerado cxirkau la morto

Birke kaj Bertilo Wennergren post 10-jara foresto koncertis kadre de la riĉa kultura programo de Arkones 2013. Tio estis ankaŭ la okazo renkontiĝi antaŭ nia mikrofono por paroli pri ilia kelkjara estado en Koreio, la laboro de Bertilo pri reeldono de POMEGO kaj lia aktivado en la Akademio de Esperanto, krome  pri ilia komuna muzikado kaj koncertado. Ne mirige,  ke fragmente du kanzonoj el ilia Arkones-koncerto aŭdiĝas komence kaj fine de nia interparolo.

Birke_Bertilo Wennergren_Arkones 2013_04.02.2014

Ursula Grattapaglia el Bona Espero daŭrigas en nia antaŭmikrofona renkontiĝo dividi esperojn kaj planojn pri la nuna funkciado de ĉi tiu legendeca centro en Brazilo.

En Bona Espero kun U. Grattapagla_2_24.01.2014

La renkontiĝo de Barbara kun Ursula Grattapaglia jarŝanĝe en Bona Espero, Brazilo estis la okazo ne sole gratuli pro laŭvicaj distingoj, kiujn ge-roj Grattapaglia ricevis pro sia grava socia, ekologia laboro pere de Esperanto, sed ankaŭ ekscii pri novaj planoj. Temas pri la unua parto de iom ampleksa interparolo.

Jarsxangxe en Bona Espero_interparolo kun U. Grattapaglia_1 (1)

Birute Rozenfelde el Latvio estas unu el la  plej novaj Honoraj Membroj de UEA. La antaŭmikrofona renkontiĝo dum la Universala Kongreso en Rejkjaviko estis la okazo gratuli pro ĉi tiu distingo kaj ekscii pri la komenco kaj la nuno de la Baltiaj E-Tagoj, iam Baltaj E-Tendaroj, pri la E-agado de nia interparolantino.

Birute Rozenfelde el Latvio_07.01.2014

Frank Selten el Germanio al multaj aŭskultanoj de niaj elsendoj estas jam iom konata i.a. pro la pli frue aŭdiĝintaj interparoloj. En la lasta, registrita en Rejkjaviko  kvankam ni memorigas kelkajn rilatajn E-informojn el lia biografio ni koncentriĝas pri lia kariero de ĵazmuzikisto, kiu en 2013 solenis sian 50-jariĝon tiuterene dum la bando kun kiu li estas ligita de la komenco Barrelhouse solenis samjare sian 60-jariĝon.

Frank Selten el Germanio_03.01.2014

Clay Magalhães, Konstanta Kongresa Sekretario deĵoranta en la CO de UEA en Roterdamo en la interparolo kun nia Redakcio informas pri la nuna stato de la preparoj al la 99-a UK en Bonaero (komenco de decembro 2013). Fine de la jaro finiĝas la unua aliĝperiodo, do la periodo de la plej favora aliĝperiodo.

Clay Magheales_la Bonaera UK atendas_20.12.2013

Pascal Dubourg Glatiny renkontita dum la aŭtuna ARKONES prelegis kaj aldone aparte antaŭ nia mikrofono dividas informojn pri la aperontaj  en 2014 du interesaj libroj. Unu estas frukto de interesa internacia eldonprojekto rilatanta al artaj interŝanĝoj en komunista periodo. La alia rilatas al liaj propraj profesiaj studoj kaj  koncernas kontaktoj inter la arto kaj scienco. Ĉeokaze ni ekscias pri interesa E-lingva ekspozicikatalogo pretigita de berlinaj artistoj – el la komence menciita eldonprojekto – por la pasintjara bienalo en Venecio. Pliaj informoj ĉe la retpaĝo de la eldonisto, kie mendeblas la katalogo de Kuehn Malvezzi ĉe la Venecia bienalo 2012 – http://www.moussepublishing.com/printed/ kuehn_malvezzi/komuna_fundamento.php

Pascal Dubourg Glatiny_03.12.2013

Maritza Gutierrez el Kubo. La antaŭmikrofona renkontiĝo fine de la lasta UK en Rejkjaviko fariĝis la  okazo rerigardi al la evoluo de la kuba E-movado post la lasta tiea UK, enpensiĝi ĉirkaŭ problemoj de la landa kaj regiona laboro de UEA kaj evidente paroli pri la Havanaj E-Elsendoj.

Kun Maritza Gutierrez_Kuba E-Movado, landa agado de UEA, Havana E-programo_26.11.2013

Ivan Colling el Brazilo. La interparolo kun nia brazila aŭskultanto rilatas i.a. al liaj Interlingvistikaj Studoj en la Universitato de Poznano kaj prezentitaj dum Arkones-2013 du liaj prelegoj pri Stela Domo en Brazilo kaj Lajbnico, la temo de liaj apartaj esploroj.

Kun Ivan Colling pri liaj prelegoj dum Arkones_2013 kaj Intrelingvistikaj Studoj en Poznano_12.11.2013

Ilona Kouthny el Pollando kaj Carina Pereira el Brazilo. La temo de la  renkontiĝo estas la interparolo kun Ilona Kouthny i.a. pri sukcese komenciĝinta en septembro ĉe la Lingvistikaj Studoj de la Poznana Universitato – Instruista Trejnado. Sekvas ĝin mallonga opiniinterŝanĝo kun unu el 12 partoprenantoj de la trejnado veninta el San Paulo, Brazilo.

Ilona Kouthny kaj Carina Oliv

Edmond kaj Arlette Plutniak el Francio. La renkontiĝo kun niaj malnovaj aŭskultantoj kaj geamikoj dum la hispana Semajno de Kulturo kaj Turismo en Lloret de Mar estis la okazo ne sole dividi la impresojn pri ĉi tiu surpriza renkonto. Ni parolas i.a. pri ilia E-laboro en Arras, preparoj al la 100-a UK en Lille kaj kompreneble pri niaj elsendoj. La plej aktuala temo estas la proksimiĝanta  25-a semajnfina Eŭropa Rendevuo en Stella Plaĝe, al kiu eblas ankoraŭ aliĝi (http://arrasesperanto.free.fr/).

Arlette_Edmond Plutniak_post Lloret_Stella_29.10.2013

Edward Kozyra el Pollando. Edward Kozyra estas unu el la vicprezidantoj de la Asocio EDE-Pollando – http://esperanto.info.pl/. Ni interparolas pri la kreiĝo de la asocio, la pola parlamenta grupo subtenanta Esperanton en la  pola  Senato kaj daŭranta kampanjo cele enskribon de Esperanto sur la liston de la Pola Kulturheredaĵo.

Rozm. z E. Kozyra z EDE_Polska_25.10.2013

Luis Serrano Perez kaj Antonio Martinez el Hispanio. Kun Luis kaj Antonio ni interparolas pri la nunjara 21-a Internacia Semajno de Kulturo kaj Turismo en Lloret de Mar de jaroj organizata de Barcelona E-Grupo. La nunjara distingito de la premio Ada Fighiera-Sikorska fariĝis Alicja Lewanderska-Quednau. Venontjare ĝi estos atribuita la 10-an fojon dum aranĝo okazonta sude de Barcelono.

Luis Serrano Perez _Antonio Martinez_Lloret de Mar_2013

Antoni Beyga el Pollando. Antoni Beyga estas ne nur nia aŭskultanto, utiliganta en sia informa agado niajn E-elsendojn. Li kapablis kaj daŭre kapablas diversmedie paroli konvinke pri Esperanto, sendepende ĉu temas pri infanoj kaj gejunuloj aŭ ĉu pri respondeculoj de la regionaj administraj aŭtoritatoj. Ĉi-semajne (11.10.2013) li estas la antaŭmikrofona gasto de nia Leterkesto.

p_kolore_sp_

Dominika Krajeńska el Pollando. La plej juna esperantistino partopreninta la nunjaran eldonon de ARKONES en mallonga antaŭmikrofona renkontiĝo klarigas la motivojn de sia interesiĝo, la jamajn E-kontaktojn. Rilate niajn E-elsendon ŝi sincere konfesas la deziron aŭdi pli da E-muziko kaj literaturaĵojn.

Dominika Kraje

Tobiasz Kaźmierski el Pollando/Nederlando. La 29-a eldono de Artaj Konfrontoj en Esperanto okazinta inter la 20a kaj la 22a de sepembro estas la okazo ĝenerale interparoli kun unu el la kunorganizantoj pri ĝia hustorio kaj ankaŭ la nunjara programa oferto. El la elsendo 2013.10.01

Tobiasz Ka

Suso Moinhos el Hispanio.  Lige kun la proksimiĝanta Tago de E-Teatro ni intervjuas Suso Moinhos el Hispanio, kiu de kelka tempo havas propran, interesan  paĝon dediĉitan al E-teatro ĉe la adreso: http://www.esperanto-teatro.blogspot.com.es  El la elsendo 2013.09.24

Kun Suso Moinhos el Hispanio pri la aferoj de la E-Teatro

Nazi Solat el Irano. La antaŭmikrofona gasto de nia marda E-elsendo la 17-an de septembro 2013 estas la renkontita dum la E-feriado en Mielno, Pollando Nazi Solat el Irano. Ni interparolas pri ŝia esperantistiĝo, movada akivado, ankaŭ pri pli ĝenerala situacio en Irano fone de la juniaj prezidentigaj balotoj kun aparta konsidero de ĝenerala situacio kaj pozicio de la iranaj virinoj. El la elsendo 2013.09.17

Nazi Solat_Iranino el Mielno

Jorma Ahomäki el Finnlando. Jorma Ahomäki recenzas la plej novan svedlingvan libron de Bo Sandelin “ESPERANTO – Drömmen om ett världspråk” (Espranto -Sonĝo pri la mondlingvo). El la elsendo 2013.09.06

Jorma Ahomaeki recenzas la li

1 2 3 4 5