paĝo 13-Kulturkroniko

La 100-jariĝo de la Lodza Filharmonio

Per ciklo da jubileaj koncertoj la Filharmonio de Łódź [la centra Pollando] inaŭguras en februaro solenaĵojn de sia 100-jariĝo. La Lodza Simfonia Orgestro el kiu originas la nuna orkestro de la Lodza Filharmonio sian unuan koncerton donis la 17-an de februaro 1915.

La  jubilean koncertocikon inaŭguras la 13-an la plenumo de la monumenteca oratorio de Haydn „La kreo de la mondo”. La 17-an de februaro, 100 jarojn post la debuto de la lodza orkestro,  denove aŭdiĝos la simfonia poemo „Finnlando” de Sibelius kaj la fortepiana konĉerto fa-minora de Chopin. Dum la jubilea vespero estos plenumita ankaŭ porokaze mendita konĉerto „Musica festiva” por du orgenoj kaj simfonia orkestro de elstara pola komponisto Krzysztof Meyer. La unuan fojon la publiko aŭdos la sonadon de la simfonia orgeno kune kune la orgeno baroka. Kvankam ambaŭ disponas pri malsamaj sonskaloj kaj laŭaserte ili ne povas soni kune tiu ĉi principo ĉi-foje ne estos observita. La Lodza Filharonio estas la unusola koncertejo en la mondo disponanta pri ambaŭ orgenoj. La realigo de ĉi tiu projekto finiĝis en 2014. Dum laŭvica tago de la jubilea koncertociklo, la 20-an de februaro aŭdiĝos la komponaĵo „La citta futurista” mendita ĉe la lodza komponisto Artur Zagajewski. Kun orkestro ludos muzikistoj-amatoroj per tiaj instrumentoj, kiel muzikskatoloj, kristalaj pelvoj kaj polivinil-kloridaj tuboj. La jubileado finiĝos la 21-an de februaro per du orgen­recitaloj. Ludos Ludger Lohmann la aŭtoro de la koncepto pri orgenkonstruo en la filharmonio, lekcianto en la Supera Muzika Lernejo en Stutgardo. Recitalon donos krome Krzystof Urbaniak elstara pola orgen­ludisto kaj konsultanto rilate la orgenan projekton. La patrono de la Lodza Filharmonio estas mondfama pianisto devenanta el Lodzo, Artur Rubinstein.

 El la elsendo 13.02.2015. Legas Maciek

kk_mj_Jubileo de la lodza filharmonio

 „Panoramo kun la mizerikorda Samaritano” de Rembrandt en Szczecin

Ĝis la komencaj tagoj de junio eblas la unuan fojon en Szczecin (la nordokcidenta Pollando) rigardi la tolaĵon de Rembrandt. La pentrita de la 32-jaraĝa artisto bildo estas unu el la ses pejzaĝoj pentritaj de Rembrandt inter liaj 400 verkoj. La prezentata en la ŝĉecina Nacia Muzeo tolaĵo estis disponigita de la Fondaĵo de Czartoryski-familio kaj apartenas al tri verkoj de Rembrandt en la polaj kolektoj. La ceteraj „Knabino en la kadro de la bildo” kaj „Sciencisto ĉe la pupitro” estas rigardeblaj en la Reĝa Kastelo en Varsovio (https://www.zamek-krolewski.pl/). Ambaŭ devenas el la familia artkolekto de profesorino Karolina Lanckoroński, kiu transdonis signifan parton de la familiaj kolektoj al Pollando.

El la elsendo 13.02.2015. Legas Tomek

kk_tm_mizerikoda samaritano en Szczecin

Kolekto de la Vroclava Universitata Biblioteko bitigita kaj disponigita

Pli ol 400 dosierojn bildig­antajn 3 mil objektojn inkluzive de 1100 mezepokaj manuskriptoj disponigis en la reto la Universitata Biblioteko en Vroclavo. Tio okazis kadre de la programo „Heredaĵo de la regiono kaj Eŭropo”, kiu konsistis en bitigo de la plej valoraj kolekoj. Dank’ al tio eblis rete disponigi la plej valorajn manuskriptojn kaj malnov­presaĵojn, kiuj estas la plej atente gardataj pozicioj. Kvankam principe nedisponigeblaj nun ili estas detale rigardeblaj de ĉiuj.

Inter la plej valoraj troviĝas „Statuta synodalia episcoporum Wratislaviensium” eldonita en 1475 kun la plej malnovaj tekstoj presitaj en la pola lingvo aŭ „Legenda maior de beata Hedwigi” eldonita en 1504, verkoj de Luter, Cervantes kaj Ŝekspiro.   La Universitata Biblioteko en Vroclavo disponigas siajn provizojn pere de la Bita Biblioteko de la Universitato kaj per la portalo „La kultura heredaĵo en la esploroj de la Universitata Biblioteko. Speciala paĝo (www.dk.uni.wrocl.pl) disponigas ĉiujn materialojn bitigitajn kadre de diversaj projektoj.

La Universitata Biblioteko de Vroclavo enhavas ĉirkaŭ 30 procentojn de la konserviĝ­intaj sur la polaj teritorioj mezepokaj manuskriptoj. Ĝi disponas pri la plej granda kolekto de atlasoj el la 16-18-a jarcentoj kaj pri la plej granda en Pollando kolekto de malnov­presaĵoj eldonitaj ĝis 1800. Inter preskaŭ 317 mil malnov­presaĵoj 3200 estas inkunabloj eldonitaj ĝis 1500. Pli grandan kolekton posedas nur la Jagelona Biblioteko en Krakovo.

El la elsendo 06.02.2015. Legas Maciek

kk_mj_bitigitaj kolektoj de la Biblioteko en Vroclavo

La 95-jariĝo de la Muzika Akademio en Poznano

Pli ol 20 koncertojn planis la Muzika Akademio de Ignacy Jan Paderewski en Poznano okaze de sia 95-jariĝo. La jubilea jaro estos dediĉita al la memoro de la muzikistoj ligitaj en ĉi tiu periodo kun la altlernejo. La solenadoj inaŭguritaj la 16-an de januaro finiĝos la 16-an de oktobro 2015 en la datreveno de ĝia kreiĝo. Kadre de la jubileo siajn apartajn koncertojn donos ĉiu el 5 fakultatoj de la altlernejo, estis planita komuna prezentiĝo de ĉiuj muzikistoj de la Akademio. Unu el la kuliminaj eventoj de la jaro estos la koncerto „Maria-vojo” la 1-an de aprilo, dum kiu estos prezentita Stabat Mater de Karol Szymanowski kaj Magnificat Re-maĵora BWV 243 de Johann Sebastian Bach.

Aktuale en la poznana Muzika Akademio lernas pli ol 740 studentoj, laboras ĉirkaŭ 240 akademiaj instruistoj, inkluzive de 50 kun la profesora titolo. La altlernejo ofertas studojn en kvin fakultatoj: pri komponado, direktado, muzika teorio kaj ritmiko; instrumenta; voĉista-aktora; pri korusa direktado, muzika edukado kaj religia muziko; pri arĉaj instrumentoj, harpo, gitaro kaj konstruado de arĉinstrumentoj.

 El la elsendo 30.01.2015. Legas Tomek

kk_tm_Jubileo de la Muzika Akademio

En Szczecin kreiĝas Galerio de la Eŭropa Arto

La 19-jarcentaj divers­skolaj verkoj kaj tiuj el la unua duono de la 20-a jarcentro troviĝos en la Galerio de la Eŭropa Arto kreiĝanta en Szczecin (la nordokcidenta Pollando)  baze de la provizoj de la loka Nacia Muzeo, novaj aĉetoj kaj deponoj i.a. de la kreanta propran kolekton Societo de Amikoj de la Ŝĉecina Nacia Muzeo. La societo, kiu fine de 2014 inaŭguris sian mecenatan mision transprenis patronecon super parto de la muzea spaco.   Ĝi en sia agado referencas al la komencoj de la Urba Muzeo en Szczecin de antaŭ 100 jaroj – kiam ĝiajn provizojn eniris elstaraj verkoj de eŭropaj artistoj dank’ al la kreiĝinta en 1911 Ŝĉecina Muzea Societo.

En la Nacia Muzeo de Szczecin daŭras nun la ekspozicio „Wojciech Gerson kaj lia skolo”, kiu estas la unua labora prezento de la muzeaj provizoj fariĝonte bazo por estonta konstanta ekspozicio. Aktuale la muzeo disponas pri kvar liaj tolaĵoj. La 19-jarcentaj pentraĵoj estos konfrontitaj kun verkoj de studentoj de la loka Belarta Akademio. Junaj artistoj inspiritaj per la pentraĵo de Gerson „Sen la tero. Pomerianoj forpuŝitaj de germanoj sur la insultojn de Baltiko” proponis kritikan re­interpreton de la pentraĵo. Tiun ĉi pentraĵon trovigantan aktuale en la privata kolekto klopodas akiri la Societo de Amikoj de la Nacia Muzeo en Szczecin.

El la elsendo 30.01.2015. Legas Milada

kk_msz_artgalerio de europa arto

Pupekspozicio en la poznana Teatro de Animado

Kelkcent pupoj el la teatraj spektakloj eblas rigardi en la poznana Teatro de Animado. Okaze de sia 70-jariĝo la teatro decidis prezenti parton de kolektoj el sia riĉa scenografia arkivejo.

Unu el la atrakciaĵoj estas scenografio el la unua enscenigo de la dramo de Stanisław Wyspiański „Nupto”, en kiu rolis pupoj. Ili estas faritaj el pajlo, delikata kolora papero, lignostangetoj, tre malgrandaj elementoj. Ili aspektas tre moderne kaj forte impresas la vizitantojn. Kadre de la ekspozicio en du salonoj de la Artgalerio de la teatro de Animado troviĝas kelkcent pupoj, kaj temas sole pri­ malgranda fragmento de la tuta kolekto. La teatro neniam forigadis siajn pupajn rolantojn.

La plej malvaj pupoj devenas el la 50-aj jaroj de la 20-a jarcento. Parton de la eksponaĵoj konsistigas marionetoj. Parto pro sia delikateco kaj facila detruebleco neniam povos estis publike prezentataj. La ekspozico daŭros ĝis la jarfino. La historio de la poznana pupteatro radikas en la 1945. Tiam oni establis tie la unuan pupteatron en la postmilita Pollando. Inter ĝiaj spektantoj dominas infanoj kaj gejunuloj.

  El la elsendo 23.01.2015. Legas Maciek

kk_mj_Jubileo de la poznana pupteatro

 Vistulo la honora gasto dum la Festivalo de Luaro

 Pollando,  la rivero Vistulo kaj amantoj de la tradiciaj vistulaj boatoj kaj ŝipetoj estos la honoraj gastoj de la Festivalo de Luaro en la franca Orleano. Ĝi okazas ĉiun duan jaron kaj estas la plej bone konata en Eŭropo evento, prezentanta la riĉecon de la eŭropaj apudriveraj kulturoj. En la antaŭaj jaroj la apartaj gastoj de la festivalo estis italoj el la Venecia Laguno kaj nederlandanoj fierantaj pri pluraj kanaloj. En 2015 la pola stando troviĝos en la honora loko kaj poloj havos la eblon vaste konigi sian kulturon (polajn dancojn, arton kaj kuriarton) kaj Jaron de Vistulo, kiu estas planita por 2017.  Aparte oni deziras prezenti la polajn flosistajn tradiciojn. Apud muziko de Chopin eblos do konatiĝi kun tradiciaj flosistaj kantoj en la nova aranĝo.  Poloj prezentos krome kadre de la festivalo siajn tradiciajn lignajn boatojn kaj ŝipetojn. Aparta atrakciaĵo estos flosanta akvomuelejo kaj forĝejo.

La festivalo en Orelano okazos ekde la 23-a ĝis la 27-a de septembro. Jam somere el Krakovo elnavigos du rekonstruitaj platfundaj ŝipoj servantaj por la kontinenta var­transportado. Ilia itinero laŭ la eŭropaj riveroj longos 2700 kilometrojn kaj daŭros du monatojn. La ceteraj boatoj kaj ŝipetoj estos venigitaj al Francio per voja transporto.

 El la elsendo 23.01.2015. Legas Gabi

kk_gk_Vistulo, la heroo de la franca festivalo

Franciskanoj el Krakovo plu­konstruas bibliotekon

Franciskanoj en Krakovo – la iama ĉefurbo de Pollando – plukonstruas kaj renovigas sian bibliotekon kaj  troviĝantajn en ĝi libro­kolektojn. Ili estis tie kolektataj ekde la komenco, tio estas  ekde 1237. Multaj el la valoraj manuskriptoj kaj malnovpresaĵoj forbrulis en incendio, kiu plagis Krakovon en 1850. La kolekto havanta nun 100 mil librojn kaj periodaĵojn ĉefe kun la filozofia-teologia temaro ne estas disponig­ebla al ĉiuj. Eblas utiligi ĝin por ekzemple scienc­esploraj celoj akirante aldone specialan permeson de la monakoj. La libro­kolekton utiligas ankaŭ studentoj de la Supera Sacerdotiga Seminiario funkcianta ĉe la klostro. Post unu kaj duona jaroj – kiam finiĝos renovigo de la bibliotekaj ejoj kaj laboroj pri nova kvarteaĝa alo de la klostro tio ŝanĝiĝos.  Ekzistas plano disponigi al ĉiuj legantoj librojn,  kiuj ĝis nun troviĝis en la fermita parto de la klostro. Tio okazos dank’ al la bitigo de la kolektoj kaj bitiga sistemo de ilia katalogado kaj disponigado.

En tiu periodo finiĝos laboroj pri libro­konservado, kiu ĉirkaŭprenas 6 mil librojn, kiuj neniam estis disponig­itaj al la legantoj. Sed jam nun sur la interreta paĝo de la biblioteko eblas rigardi du unikajn franciskanajn kolektojn. Temas pri Gradualo el 1499 kaj Antifonaro el 1743.

La Gradualon aŭtoras franciskano Fran­ci­scus de Bru­gis, kiu estis ankaŭ muzik­teoriulo. Temas pri inkunablo presita en Venecio en 1499. Ĝi enhavas i.a. kantojn pri sanktuloj, kantojn favore al la mortintoj kaj kantojn pri la Dipatrino. Sur ĝia leda kovrilo troviĝas plant­ornamaĵoj.

Antifonaro estas rezulto de la liturgia reformo de franciskanoj el 1743. Ĝi estis komponita de franciskano An­to­nio Az­zo­gu­idi el Italio kaj enhavas liturgiajn fragmentojn de la meso pri franciskanaj sankuloj kaj ankaŭ rubrikon pri la maniero ilin kanti. La ledan kovrilon ornamas kupraj elementoj kun rozeto en la centro de la kovrilo. La libron fermas ornama buko.

La renovigon de la libroj kunfinancas la pola kultur­ministerio, la renovigon de la biblioteko kovras la krakova provinco de franciskanoj.

El la elsendo 16.01.2015. Legas Tomek

kk_tm_rekonstruo de la franciskana biblioteko

Kolektoj de la varsovia Nacia Muzeo en la reto

Post kelkaj monatoj en la unua duono de 2015 la internaŭtoj povos partopreni virtualan promenon tra la Nacia Muzeo en Varsovio. Enretigitaj estos la Artgalerio Faras, la Artgalerio de la Mezepoka Arto kaj la Artgalerio de la 19-jarcenta Arto. Kiel la dua en Pollando la varsovia Nacia Muzeo aliĝos al  pli ol 120 institucioj de la mondo, i.a. la Blanka Domo en Usono, la Versajla Palaco  en Francio, kies internojn eblas rigardi kadre de la projekto Museum View. Entute en la varsovia Nacia Muzeo la retaj vizitantoj povos rigardi 983 objektojn i.a. pli ol 600 eksponaĵojn el la nov­malfermita Artgalerio Faras. Estas en ĝi prezentataj trezoroj de la nubia  civilizacio de antaŭ pli ol 1500 jaroj  (ekzistinta sur la tereno de la nuna Sudano). La prezentataj bildoj de sanktuloj aŭ episkopoj devenas el la katedrala preĝejo malkovita de polaj arkeologoj en la urbo Faras. Tiu malkovro estis epitetita kiel „miraklo el Faras”. 67 el 120 savitaj en Faras pentraĵoj  troviĝas en Varsovio. En la Artgalerio de la Mezepoka Arto temas ĉefe pri objektoj el la 14-a /16-a jarcentoj devenantaj el diversaj regionoj de Pollano. Inter ĉ. 100 rete disponig­itaj objektoj troviĝos alaj altaroj, liturgiaj instrumentoj, tolaĵoj kaj skulptaĵoj. La kernon de la Argalerio de la 19-a jarcento konsistigos 270 artverkoj de polaj pentristoj kaj skulptistoj akompane de pentraĵoj de diverslandaj eŭropaj artistoj.

Krome eblos rigardi en la reta Nacia Muzeo de Varsovio la gigapikselan pentraĵon de Bernardo Belotto nomata Canaletto „Panoramo de Varsovio de sur la teraso de la Reĝa Kastelo”. Canaletto estis la kortega pentristo de Stanislaw August Poniatowski. Museum View kaj la gigapiksela foto de la pentraĵo estas parto de la projekto Google Art Project. Ĝi kreiĝis kadre de la platformo Google Cultural Institute, kiu ebligas prezenti arton en la Interreto.

El la elsendo 09.01.2015. Legas Maciek

kk_mj_bitigo de kolektoj de la Nacia Muzeo en Varsovio

 Vizitrekordoj 2014 en polaj kulturcentroj

Komenco de la jaro estas la periodo de diversspecaj sumigoj. Ili rilatas ankaŭ al la kultura sfero, i.a. al. la vizitfrekfenteco en polaj kulturaj centroj. Rekordan popularecon en 2014 notis la Salminejo en Wieliczka. Vizitis ĝin 1 miliono 290 mil personoj duone el Pollando, duone el eksterlando. Inter la eksterlandaj gastoj el preskaŭ 200 landoj dominis britoj, germanoj, italoj, francoj kaj hispanoj. La minejo funkcias senĉese ekde la mezo de la 13-a jarcento, organizita turisma vizitado komenciĝis tie fine de la 18-a jarcento. Aktuale la turisma itinero de Wieliczka-minejo troviĝanta sur Unesko-listo de la monda Kulturheredajco longas 2 kaj duonan kilometrojn kaj ampleksas 20 kamerojn.

Malpli da gastoj notis la  Kastela Muzeo en Malbork (en la norda Pollando). En 2014 vizitis ĝinĉ. 460 milgastoj el pli ol 80 landoj. Plej multnombre germanoj, sekve rusoj kaj hispanoj. Oni notis krome gastojn el Mongolio, Maŭritiuso, Ĉilio, Saŭda Arabujo, Novzelando. En la lastaj jaroj kreskas la nombro de la eksterlandaj gastoj vizitantaj la Muzeon kaj la kastelon mem. En 2014 ili konsistigis jam unu kvaronon de ĉiuj vizitantoj.

 El la elsendo 09.01.2015. Legas Gabi

kk_gk_rekordaj vizitoj 2014 en polaj kulturcentroj

 Jubilea ekspozicio en la Muzeo de Ludiloj kaj Ludoj

Pluŝaj ursetoj, pupoj, tabulludoj, sciencorientigaj ludiloj, aviadil­modeloj troviĝas inter la eksponaĵoj rigardeblaj en la Muzeo de Ludiloj kaj Ludoj en Kielce en la centra Pollando. La 35-jariĝo de la Muzeo estas la preteksto por rememoroj ligitaj ĉefe kun la kolektitaj tie ludiloj. En la junbilea ekzspozicio estas prezentataj krom diversaj kolektoj, eksponaĵoj antaŭnelonge aĉetitataj kaj neniam prezentataj.

Inter la plej malnovaj eksponaĵoj troviĝas pupoj el la limperiodo de la 19-a kaj 20-a jarcentoj. Eblas rigardi ankaŭ etajn meblojn, kuirejajn instrumentojn kaj lignajn popolajn ludilojn. Krome la ekspozici­ataj objektoj devenas el portempaj ekspozicioj prezentataj en la Muzeo i.a. pri pupoj de la mondo. Ŝatantoj de la animitaj filmoj povas rigardi la heroajn pupojn el tiaj filmoj, kiel  „Urseto kun klaporeleto”, „Aventuroj de la Urseto Coralgol” aŭ „Eta Pingveno Pik-Pok”.

Inter la eksponaĵoj estas objektoj aparte kortuŝaj pro ilia historio kiel pluŝa urseto transdonita de viro, kies korprema ludilo ĝi estis dum la 2-a mondmilito. Li priskribis aldone historion de kelkfojaj trudaj ­translokoj de lia  familio dum la 2-a modmilito. Lia tasko estis aparte gardi la urseton, kiu servis ankaŭ por kontraband­ado de presliteroj.

La ekspozicio daŭros dum la tuta jaro. Muzeo de Ludiloj kaj Ludoj en Kielce estas la plej malnova ĉi-speca institucio en Pollando. Ĝi kreiĝis en 1979. Ĝi disponas nun pri 26 mil eksponaĵoj, inter kiuj estas ludiloj historiaj, etnografiaj, artaj kaj nuntempaj. La muzeo pretigas ne sole ekspoziciojn, sed ankaŭ funkcias kiel loko de infanaj labor­renkontoj. Ĉiujare vizitas ĝin inter 30 kaj 40 mil personoj. De kelkaj jaroj ĉi tiu kultura centro organizas konkurson „Ludilo amika al infano”. En februaro 2015 estos anoncita la dua eldono de la konkurso „Libro amika al la infano”.

 El la elsendo 02.01.2015. Legas Maciek

kk_mj_Muzeo de ludiloj en Kilece

 En la salminejo de Wieliczka kapelo de s-ta Johano Paŭlo la 2-a

En la salminejo Wieliczka apud Krakovo (la suda Pollando) funkcias moderna kapelo de s-ta Johano Paŭlo la 2-a. La ĉefornamon de la sanktejo formas tri salbuloj kreitaj el speciala materialo fidele imitanta salon. Unu funkcias kiel altaro, la dua estas elemento de la internoornamaĵo. La tria konsistanta el 4 partoj estis metita surmure. Disetendiĝante ĝi formas luman krucon. Sur la muroj de la kapelo estas prezentataj elektronikaj tabuloj, sur kiuj estas dis­bildigataj fragmentoj de homilioj de Johano Paŭlo la 2-a kaj kalendaro de liaj pilgrim­vizitoj. Pere de son­aŭdigiloj estas emisiataj fragmentoj de liaj homilioj en 6 lingvoj. En vitroŝranko apud la altaro videbliĝas la folio el la taglibro de konklavo de Karol Wojtyła kun lia unua subskribo kiel la papo Johano Paŭlo la 2-a. La kapelo funkcias kiel religia objekto sub la protekto de sacerdoto. En ĝi okazas i.a. solenaĵoj ligitaj kun la figuro de la papo. La kapelo de Johano Paŭlo la 2-a troviĝas ĉe la pilgrima itinero „Szczęść Boże” -Dio favoru.

El la elsendo 02.01.2015. Legas Maciek

kk_mj_Kapelo de JP2 en Wieliczka

Valoraj polikromiaĵoj en Tokarnia

Valoraj polikromiaĵoj sur lignaj altaraj tabuloj estis malkovritaj en la 18-jarcenta preĝejo en Tokarnia (en la suda Pollando) sur la tereno de etnografia parko.  En 1996 la larika hospitala preĝejo  el Rogowo, kiel donaco de la Dioceza Kurio en Kielce,   estis translokita el sia origina loko. La ĉefaj konservistaj laboroj pri ĝi finiĝis en 2002. La historia konstruaĵo kreiĝinta en 1863 daŭre plenumas siajn originajn religiajn funkciojn. Oni celebras tie sanktajn mesojn kaj multaj junaj paroj elektas ĝin kiel lokon de sia geedziĝo. Dank’ al la lastaj konservistaj labroj oni sukcesis malkovri la originajn polikromiaĵojn ĉe du flankaj altaroj.  Antaŭ konservistaj laboroj ili estis nigraj, sed dank’ al la fiziakj-kemiaj esploroj  konsrvistoj sukcesis malkovri la originan koloron sub kvar surpentritaj tavoloj. Sur la plato  de altaro dediĉita al sankta Johano Nepomuceno estis malkovritaj i.a. kvin flavaj sesangulaj steloj, kiuj simbolas tiun sanktulon, bildon de hostio kaj de hostiujo kaj spurojn de pentraĵoj imitantaj marmoron kaj florfirlandojn. Sur la altaro de la Krucumo estis makorita la Kristogramo IHS ĉirkaŭita de florkrono.  La altaroj estis ne sole renovigitaj, sed ankaŭ protektitaj. Povas evidentiĝi, ke ankaŭ la ĉefaltaro estis iam alikolora, sed tion povas konfirmi nur pliaj laboroj. La Etnografia Parko en Tokarnia okupas la areon de ĉirkaŭ 65 hektaroj. Trovigas en ĝi kelkdek alilokitaj el la regiono de la Sanktakruca Montaro (la suda Pollando) i.a. biendomo el la lokoj Suĉedniów, sonorilo el Kazimierza Wielksa, ventmuelilo el Dębno, grenstaplejoj el Złota, forĝejo, pluraj ĥatoj. Ĉiuj objektoj, kiujn eblas viziti,  estas ekipitaj per karakterizaj por ili mebloj kaj instrumentoj de la ĉiutaga uzo.

El la elsendo 19.12.2014. Legas Maciek

kk_mj_Malkovritaj polikromiajoj en Tokarnia

Mateusz Kościukiewicz konkeris la italan televidan publikon

La emisiita nunsemajne de la itala RAI filmo pri sankta Francisko de Liliana Cavani, en kiu la figuron de la sanktulo rolas Mateusz Kościukiewicz kolektis antaŭ la televidiloj amason da spektantoj. La duparta filmo de la itala reĝisorino estis prezentita en la plej bona antena tempo. Lunde rigardis ĝin 4, 3 milionoj da spektantoj, marde 3,8 milionoj. Ambaŭkaze temis pri la plej granda televida aŭditorio.

La filma rakonto pri la Patrono de Italio estis unu el la plej grandaj eventoj de la itala televido en 2014. Cavani, kiu longe serĉis la aktoron, kiu plenumus la ĉefan rolon asertas, ke Mateusz Kościukiewicz elstare personigas la aktualecon de la sanktulo. La reĝisorino koncentriĝis pri momento, en kiu eksplodas la ribelemo de la juna Francisko, kiu kontraŭas la volon de riĉa patro por helpi almizeruloj. Temas pri la tria filmo de Liliana Cavani pri la itala Patrono. La unuan ŝi kamerais en 1966, en kiu ĉefrolis Lou Castel. En sia dua filmo el 1989 ŝi konfidis la ĉerolon al Mickey Rourke. Por sia lasta filmo ŝi elektis polan aktoron.

El la elsendo 12.12.2014. Legas Milada

kk-msz_pola aktoro kiel s-ta Francisko

La glaciaj artverkoj sur la foirplaco de Poznano

Ĉiu el la glaciskulptistoj, kiuj semajnfine frontas la skulptartan rivaladon en Poznano (la okcidenta Pollando) disponas pri laborinstrumenoj kun la pezo de 40 kilogramoj. Verkojn de artistoj el Japanio, Kanado, Usono, Finnlando aŭ Ma­le­zio eblos rigardi sur la pozanana Foirplaco kadre de la konkurso Stihl Po­znań Ice Fe­sti­wal. Ĝi okazos jam la 9-an fojon. En la daŭro de du tagoj eblos rigardsekvi kiel kreiĝas la neripeteblasj flaciartaĵoj por kiu la glaciskulptistj utiligos 160 glacibulojn kun lq pezode pli ol 20 tunoj. En la daŭro de kelkdek minutoj la rivalanaj skulptistoj devos dum kelkdek minutoj rekrei en la glacibulo la konkursan modelon. La jurianojn konsistigos i.a. eksaj ĉampinooj kaj ankaŭ prorektoro de la Arta Universitato en Poznano. La sekvan tagon la rivalantoj frontos malsaman taskon pretigonte glacikulptaĵon laŭ elektita temo. Kadre de la nunjara Stihl Po­znań Ice Fe­sti­val okazos ankaŭ Win­ter Camp kadre de kiu sur la Placo de Libreco kreiĝos vintra urbeto, en kiu eblos elprovi i.a. siajn vortojn en la gripado laŭ glacimuro. Win­ter Camp donas bonegan okazon partopeni instrukciadojn, filmrezentojn kaj renkontiĝi kun speciaaj gastoj. Dum la tuta semajnfin sur la poznana Placo de Liberecodo eblos gustumi manĝaĵojn, kiujn himalaistoj kunprenas por la montogrimpado.

El la elsendo 12.12.2014. Legas Milada

kk-msz_glaciaj skulptajoj en Poznano

 Damo sen ermeno

 Pollando fieras pri sia unusola pentraĵo de Leonardo da Vinci „Damo kun ermeno”. Sed origine la Damo tenis neniun beston kaj estis vestita nur per la ruĝa robo. Nur poste da Vinci alpentris ermenon kaj bluan senmanikan manteleton videblan sur ŝia maldekstra ŝultro. Tion malkovris Pascal Cotte, franca inĝeniero specialistiĝanta pri optiko kaj samtempe fotisto okupiĝanta pri la signalprilaborado de bildoj. La teknologio, kiu ebligis al li retrogvati la mondfaman artiston estas identa kun tiu, kiun utiligas astronomoj por pritaksi la kemian konsiston de foraj ĉielobjektoj. La tiel nomata plurspektra analizo ebligas tiom detale analizi la kreiĝadon de pentraĵoj de malnovaj majstroj, ke ni kapablas deĉifri eĉ kiun direkton celis la artisto per sia peniko. Pentristoj perfeke regis la arton trompi la rigardkapablon de la spektanto uzante miksaĵon de pigmentoj, kiuj lasas iluziojn de lumo reflektiĝanta sur veraj objektoj. Sed ili apogis sin sur la popra vidkapablo, kiu nun povas subiĝi al plurspektra analizo. Ĝi konsistas en preciza ekzameno de tio,  kiuj lumfrekventecoj estas absorbataj kaj kiuj reflektataj en ĉiu punkto de la tolaĵo. Disponante pri tiaj informoj eblas izoli fragmentojn kovritajn nur per unu pigmento. Eblas ankaŭ precize difini, kiujn kolorigilojn uzis pentristo. Tio estas tre utila por artkonservistoj, ĉar ebligas elekti pigmenton  identan kun tiu, kiun uzis artisto – kaj ne nur similan laŭ la vidpunkto de optikaj konsideroj.

El la elsendo 28.11.2014. Legas Maciek

kk_mj_Damo sen ermeno

Nokta vizitado de la Kastelo en Książ

La Kastelo en Książ [ksjonĵ] (en la sudokcidenta Pollando) apartenas al la plej belaj kasteloj de la Malsupra Silezio. Eblas ĝin viziti dum la tuta jaro, sed aparta atrakciaĵo en la vintra sezono estas la nokta vizitado, dum kiu eblas malkaŝi ĉiujn misterojn de la kastelo konstruita fine de la 13-a jarcento. Dank’ al sia pitoreska situo ĝi plurfoje rolis kiel filma scenografio. De la kastelturo etendiĝas belega panoramo al Sudety-montaro kajal la tuta regiono. En la kastelo mem estas vizitindaj keloj, panorama teraso, palmejo kun pli ol 100 ekzotikaj plantoj venigitaj el la tuta mondo.

Turistojn logas ne sole la panoramoj, sed ankaŭ misteroplena historio de la kastelo. Onidire vizitis ĝin princino Daisy, kiu en la historion eniris kiel bona spirito de la loko. Ŝi amis juvelaron, florojn kaj okupiĝis pri la karitata agado. Kvankam ŝi famis pro sia ĉarmo ŝi spertis multajn malfeliĉajn tagojn en sia vivo. Onidire la princino vizitas la kastelon ĝis nun, pri kio povas konvinkiĝi la noktaj vizitantoj de la kastelo imunaj je fortaj emocioj. La vizitadoj komenciĝas je la 20-a/21-a horoj kaj daŭras 90 minutojn.

El la elsendo 28.11.2014. Legas Maciek

kk_mj_Vizitinda Kastelo en Ksiaz

Renovigitaj vitraloj  en la vroclava Nacia Muzeo

86 renovigitajn vitralojn eblas rigardi en la ekspozicio „Majstroj de la lumo – vitraloj kaj pentraĵoj pentritaj sub la vitro” en la Nacia Muzeo de Vroclavo (la sudokcidenta Pollando). Dum kelkdek jaroj tiuj ĉi verkoj pro sia malbona stato ne povis esti ekspoziciataj. Nun finiĝis la konservistaj laboroj, kiuj estis kronitaj per la unua premio en la konkurso pri muzea evento de la jaro Sybilla 2013. La Nacia Muzeo havas la plej grandan en Pollando kolekton de vitraloj, kiuj kreiĝis ekde la mezepoko ĝis la komencoj de la 20-a jarcento. Ili devenas el la vroclavaj preĝejoj i.a. de la Sankta Kristoforo, Sankta Elizabeta kaj Sankta Maria Magdalena. La ceteraj devenas el privataj koletoj de aristokratoj, kiuj donacis ilin al la Muzeo de Sileziaj Historiaj Objektoj. La ceteraj estis kolektitaj en la 60-aj jaroj el la malnoviĝantaj historiaj objektoj en la regiono de Vroclavo. La plej valoraj prezentas la blazonojn de la burĝaj gentoj el la 1586 kaj de la silezia nobelaro el 1615. La plej granda kun la blazono de drapista gildo devenas el 1551; ĝi altas preskaŭ unu metron kaj estas 60 centimetrojn vasta.  La plej valoraj el la arta vidpunko estas kabinetaj vitraloj el la kastelo en Domanice. La plej malnovaj estas la mezepokaj vitraloj el la Mezepoko prezentantaj sanktulojn kaj scenon pri la anonco de Arĥianĝelo Gabrielo al Maria. La vitralekspozicion funkciontan ĝis la 4-a de januaro akompanas ekspozicio de 18 verkoj faritaj laŭ la tekniko konsistanta en la subvitra pentrado kun utiligo de arĝenumado kaj orumado.

El la elsendo 21.11.2014. Legas Tomek

kk_mj_Ekspozicio de renovigitaj vitraloj en Vroclavo

Nova arta spaco en la Placo sub la Terlobo

La historia konstruaĵo en Szczecin (la nordkcidenta Pollando), en kiu troviĝas la  sidejo de la Belarta Akademio malfermas siajn pordojn al la publiko disponigante al ĝi 7 spacojn. Palaco sub la Terglobo ekde nun estos loko de malfermaj kulturaj eventoj, troviĝas  en ĝi artgalerioj, teatra kaj koncerta salonegoj. Modernigo de la konstruaĵo daŭros ĝis la fino de la 2014-a jaro. La Belarta Akademio komencis tie funkcii ekde la 1-a de septembro 2010 kiel la 19-a arta altlernejo en Pollando. Preskaŭ 500 studentoj lernas en kvar fakultatoj – de la Pentroarto kaj novaj esprimrimedoj, instrumenta, tiu pri la muzika edukado kaj vidartoj. La Palaco sub la Terglobo estis konstruita en la 3-a jardeko de la 18-a jarcento. Kiel interesaĵon valoras aldoni, ke en ĝi naskiĝis princino Zofia Dorota von Wuerttemberg, poste konata kiel carino de Rusio Maria Fiodorowna, la edzino de la caro Paŭlo la 1-a kaj samtempe la bofilino de Katarina la 2-a, kiu ankaŭ naskiĝis en Szczecin.

El la elsendo 14.11.2014. Legas Gabi

kk_gk_Palaco sub Terlobo servos al la publiko

La 50-jariĝo de la Muzeo de la Jagelona Universitato

En la nuna jaro la Muzeo de la Jagelona Universitato en Krakovo solenas la 50-jariĝon. Lige kun tio en la subterejoj de Collegium Maius, kie ĝi havas sian sidejon, funkcias ĝis la jarfino foto­ekspozicio dediĉita al ĝia historio. Ĝi foto­dokumentas plurecon de iniciatoj kaj de homoj ligitaj kun ĝia funkciado. La muzeo kreiĝinta laŭ la iniciato de elstara arthistoriisto Karol Estreicher entenas iamajn universitatajn kolektojn – valorajn pentraĵojn, skulptaĵojn, sciencajn instru­mentojn, dokumentojn k.a. Collegium Maius estas la plej malnova universitata konstruaĵo de Pollando, kreiĝinta dank’ al la testamento de reĝino Jadwiga, kiu heredigis al la universitato en la 14-a jarcento siajn juvelojn. Ĝis hodiaŭ oni gardas tie ŝiajn perlojn. Dank’ al profesoro Esteicher Collegium Maius reakiris sian originan aspekton el 1400-a jaro post la alikonstruo meze de la 19-a jarcento en la novgotika stilo. La muzeaj kolektoj senĉese riĉiĝas dank’ al aĉetoj kaj donacoj.  Okaze de la jubileo la placo antaŭ Collegium Maius ricevis la nomon de profesoro Estreicher. Krom lia busto la placon ornamas la skulptaĵoj de reĝo Kazimiro la Granda, sankta Johano Paŭlo la 2-a, pastro Józef Tischner kaj profesoroj Julian Alksandrowicz kaj Antoni Kępiński.

 El la elsendo 14.11.2014. Legas Tomek

kk_mj_La 50-jarigo de la muzeo de Jagelona Universitato

Reĝaj rezidejoj senpage viziteblaj en novembro

La Reĝa Kastelo en Krakovo, kaj la varsoviaj Reĝa Kastelo, Reĝa Łazienki-Palaco kaj Muzeo de la Palaco de Reĝo Johano la 3-a Sobieski en Wilanów dum la tuta novembro senpage disponigas siajn kolektojn al la vizitantoj. Dum la du antaŭaj eldonoj la kampanjon iniciatitan de la pola kultur­ministerio kaj adresitan unuavice al infanoj, junularo kaj senjoroj utiligis ĉirkaŭ 500 mil personoj. Ankaŭ ĉi jare oni kalkulas je signifa frekventeco aparte lige kun la pasonta la 25-an de novembro 250-a datreveno de la investo de Stanisław Aŭgust Poniatowski  – la reĝo de Pollando. Oni celas ne sole omaĝi lian memoron, sed ankaŭ proksimigi al la publiko lian kontribuon al la evoluo de la pola kulturo. La Muzeo de Wilanów-Palaco en la antaŭpalaca spaco prezentos la ekspozicion „Aleo de Lumo”. En la krakova Wawel-kastelo eblos viziti reprezentajn salonojn de la polaj reĝoj, la reĝan trezorejon kaj arsenalon. Rigardebla estos „Damo kun ermeno” de Leonardo da Vinci kaj aldone estos viziteblaj ekspozicioj „La Perdiĝinta Wawel” kaj „Du generacioj. La arto de Legioj el la kolekto de Jerzy Mycielski”. Ĉiuj reĝaj rezidejoj reakiris en la lastaj jaroj sian brilon i.a. dank’ al la uniaj subvencioj.

El la elsendo 07.11.2014. Legas Tomek

kk_mj_regaj rezidejoj malfermitaj por la publiko

  La Reĝa Łazienki post metamorfozo

La renovigo de la historia, 18-jarcenta Malnova Oranĝerio kaj la nova ekspozicio pri la Reĝa Skulptaĵkolekto estas la plej novaj projektoj ligitaj kun tiu konata al varsovianoj rezidejo de la lasta pola reĝo en Łazienki-Parko. Interalie oni klopodas, ke la Malnova Oranĝerio aspektu kiel en la epoko de Stanislao Aŭgusto. Helpas en tio inventariaj listoj el 1795, projektoj de Christian Kamsetzer kaj malkovritaj antaŭ du jaroj pentraĵoj. Laŭplane en Łazienki okazos teatraj, movaj kaj plastikaj  labor­renkontoj kaj ankaŭ novspecaj okupoj por blinduloj. Al la publiko estos dispongita skulptista laborejo kaj salono, en kiu eblos rigardi filmojn pri la reĝa skulptaĵ­kolekto. La ŝanĝoj rilatas ankaŭ al aliaj aspektoj de la reĝa Łazienki. De sur ĝia tereno estos forigita la asfalta pavimo, la parko jam nun  riĉiĝis per ses kaj duona mil novaj rozujoj. La moderniga projekto valora pli ol dek kelkajn milionojn da zlotoj estas krom­financata de la pola kultur­ministerio. La ĝardenon de la Reĝa Łazienki-Parko ĉiujare vizitas pli ol 2 milionoj da homoj. Ĉirkaŭ 240 mil biletojn oni vendas por tiaj vizitindaj objektoj sur ĝia tereno kiel Palaco sur Insulo, Blanka Biendometo, Ĉasista Palaceto kaj la Malnova Oranĝerio. La reĝa Łazienki-komplekso en novembro 2014 jam la duan fojon malfermas al la publiko siajn pordojn senpage. En 2013 vizitis ĝin dum unu monato pli ol 280 mil personoj kaj krome okazis tie 800 senpagaj muzeaj lecionoj.

El la elsendo 07.11.2014. Legas Gabi

kk_gk_La renovigo de la Rega Lazienki-komplekso

Komuna legado de  la dramo de Adam Mickiewicz „Dziady”

La biblioteko de Płock [pŭock]kaj la tiea liceo  de marszalo Stanisława Małachowskiego, kiu estas la plej malnova pola lernejo ekzistanta en la sama loko ekde 1180 organizis antaŭ la Tago de Ĉiuj Mortintoj komunan legadon de la 2-a parto de la dramo „Dziady” (Praulanimoj) de Adam Mickiewicz. La legado de la dramo rilatanta al la popola kutimo observata iam sur la terenoj de la iama Respubliko en la kunteksto de la Tago de Ĉiuj Sanktuloj kaj Tago de la Mortintoj estas alternativo por la nun ĉiam pli trudiĝanta anglosaksa festo Halloween.

Nunjare la lego­kampanjo aliĝis 7 super­gimnaziaj lernejoj de Płock. La komuna legado estis okazanta vespere la 29-an kaj 30-an de oktobro. Temas pri konsistero de pli ampleksa kampanjo okazanta sub la titolo „Mi havas apetiton legi” kadre de la solenata en 2014 Jaro de la Legado. La tuta projekto populariganta la legadon estas adresita al ĉiuj aĝgrupoj. La komuna legado de „Dziady” de Adam Mickiewiz komenciĝis antaŭ du jaroj, kiam evidentiĝis ke parto de lernantoj ne komprenas la malnovan verkon. El tio fruktis interparoloj  kaj fasciniĝo pri la tradicio, ĝia signifo, pri la propraj popolaj kutimoj en literaturo. Dum la diskutoj lernantoj komencis rimarki diferencojn inter la spirita vefto de la polaj festoj kaj komercaj aspektoj de la festoj en la speco Halloween.

Ĝis la 19-a jarcento en la popola tradicio la aŭtuna periodo, kiam la naturo perdis sian bunton kaj vivecon, estis perceptata kiel tempo, en kiu paliĝas la limo inter la mondoj de la vivantoj kaj la mortintoj, kaj la animoj de la mortintoj revenas al siaj hejmoj. La ĝenerala kutimo estis bruligado de torĉoj varmigantaj la animojn revenantajn sur la teron.

La nunjara legokampanjo de „Dziady” vastiĝis al pliaj lernejoj kaj krom lernantoj partoprenis ĝin gepatroj kaj instruistoj.

El la elsendo 31.10.2014. Legas Gabi

kk_gk_Polaj junuloj flegas la festotradiciojn

Parkaj bankoj kun literaturpatrono

50 novaj benkoj ĉe Planty, la parko ĉirkaŭanta Krakovon, kreiĝinta en la loko de iamaj fortigaĵoj kaj urbomuroj ricevis informtabuletojn kun literaturpatrono, i.a. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska kaj Bronisław Malinowski. Ili aldoniĝis al 50 antaŭaj benkoj lanĉitaj en aprilo kadre de la projekto „Kodoj de la Urbo”. Ĉiuj tabuleoj krom la nomo de verkisto havas kodon QR [kuo ro]. Skanante ĝin helpe de tabuleto aŭ plurfunkcia poŝtelefono eblas ligiĝi kun la interreta paĝo de la projekto, kie krom fragmento de la literaturaĵo de koncerna aŭtoro en la originalo kaj en la pola lingvo eblas aŭskulti ties voĉon kaj konatiĝi kun ties biogramo. Krome la sama reta paĝo prezentas aktivan urbomapon, dank’ al kiu eblas retorvi ĉiujn literaturajn benkojn kaj ankaŭ elektitajn, plej gravajn literaturajn adresojn de Krakovo. La projekto „Kodoj de la Urbo” reliefigas en la publika spaco la prestiĝan titolon de Literatura Urbo de Unesko, kiun Krakovo kiel la unua slava urbo ricevis la 21-an de oktobro 2013. Literaturbenkojn inspiris simila entrepreno en Rejkjaviko, unu el la partneraj Kreemaj Urboj de Krakovo en la sfero de literaturo.

El la elsendo 24.10.2014. Legas Barbara kaj Milada

kk_bp_msz_Parkaj benkoj kun literaturpatronoj

Ekspozicio de Opera Scenografio en Krakovo

Ekde mezo de oktobro ĝis la jarfino en la Nacia Muzeo de Krakovo daŭras la ekspozicio pri la opera scenografio lige kun la 60-jariĝo de la Krakova Operejo. Ĉirkaŭ 500 objektoj, scenografiaj projektoj kaj kostumoj el 13 kulturinstitucioj i.a. el la Krakova Operejo, Silezia Operejo, Nacia Muzeo de Poznano kaj  Teatro la Granda en Varsovio estas prezentataj en la ekspozicio titolita “La Opera Spaco. Polaj scenografoj de la 20-a kaj 21-a jarcentoj. La eksponaĵoj bildigas kiel en la lastaj 60 jaroj ŝanĝiĝis la pola operscenografio – de pentritaj dekoraĵoj ĝis komputilaj projektoj dum la scenejon ekregis elektronika teknologio. La prezentatajn projektojn eblas rigardi same en la tradicia formo kiel bildojn surmure, ankaŭ en moderna formo kiel elektronikajn prezentojn. Inter 40 aŭtoroj de la prezentataj eksponaĵoj troviĝas i.a. verkoj de fame konata Tadeusz Kantor, kiu projektis scenografion kaj kostumojn por Don Kichot de Ludwig A. Minkus. Kantor kunreĝisoris la baleton kun Jan Biczycki en la Urba Muzika Teatro en Krakovo en 1962.

El la elsendo 24.10.2014. Legas Barbara kaj Milada

kk_bp_msz_Ekspozicio pri opera scenografio en Krakovo

Eŭropa Festivalo de Vitroelfaraĵoj

Ĝis la 19-a de oktobro en Vroclavo, la suda Pollando daŭras Eŭropa Festivalo de Vitrolfaraĵoj. La inaŭguritan en la komencaj tagoj de la monato festivalon malfermis la laborrenkontoj pri la vitrofaraj teknikoj. Kadre de ĝi estas prezentataj vitroartaĵoj de 18 artistoj el 14 landoj i.a. Belgio, Danio, Germanio, Islando, Nederlando, Pollando, Slovakio. Temas pri faritaj en diversaj teknikoj abstraktaj vitroskulptaĵoj de animaloj. La ĉefa ekspozicio titolota „Animal Planet” ekde la 13-a de oktobro estas rigardebla  en la Sesia Salono de la Ĉefa Fervojstacio de Vroclavo. Kadre de la Eŭropa Festivalo de Vitroelfaraĵoj troviĝas ankaŭ malpli grandaj ekspozicioj de vitroartaĵoj en vroclavaj artgalerioj kaj la loka sidejo de la Nacia Muzeo. Dum la festivalo okazas lekcioj kaj seminarioj gvidataj de lekciantoj de la vroclava Belarta Akademio. La ĉefa ekspozicio de la Festivalo estos prezentata ankaŭ post ĝi en la urboj Lodzo kaj Jelenia Góra [gura].

El la elsendo 17.10.2014. Legas Tomek

kk_T_Festivalo de Vitroelfarajoj

Polaj dezajnistoj en Eindhoven

Inter la 18-a kaj la 26-a de oktobro en Centro de la Nuntempa Arto en Eindhoven estos prezentataj verkoj de tridek polaj projektantoj,  dezajnistaj kolektivoj, produktantoj kaj studentoj. Tio estos la plej granda tiom ampleksa prezento de la nuntempaj polaj projektoj en Nederlando. Ĝi estos dividita laŭ kvar segmentoj: mebloj kaj domo, teknologioj, ceramikaĵoj kaj pladaro, porinfanaj ludiloj.

La pola ekspozicio estos parto de la nederlanda semajno de dezajno. Pri sia laboro, ligoj kun la pola dezajno, inspiroj kaj dialogo kun aliaj branĉoj rakontos famaj projektantoj kaj ekspertoj. Estos prezentita riĉa prelegserio. Ĉiuage je la 16-a horo polaj dezajnistoj prelegos pri i.a.:  la loko de la pola dezajno en la mondo, projektado de aŭtomobiloj, teknologioj pri metalprilaborado, projektado de aromoj. En la programo de la ekspozicio troviĝas ankaŭ laborrenkontoj.

El la elsendo 17.10.2014. Legas Tomek

kk_T_Polaj dezajnistoj en Eindhoven

   La 7-a eldono de la Internacia Festivalo All’improvviso

La 10-an de septembro en Gliwice (la suda Pollando) estos inaŭgurita la 7-a Internacia Festivalo de la Malnova Muziko Improvizata, All’improvviso. Kadre de ĝi ĝis oktobro okazos koncertoj kun komponaĵoj de artistoj pli kaj malpli konataj. Temos pri artaj projektoj neniam ĝis nun plenumitaj en Pollando. La koncertojn akompanos aranĝoj dank’ al kiuj la festivalaj gastoj  konatiĝos kun la historiaj, muzikologiaj kaj kulturologiaj kulisoj de la prezentataj komponaĵoj. En la inaŭgura koncerto Arianna Savall, Petter Udland Johansen, Hirundo Maris prezentos  “L’invitation au Voyage”.

El la elsendo 05.09.2014. Legas Gabi

kk GK Muyikfestivalo en Gliwice

Krystyna Meissner ricevis Goethe-Medalon 2014

La art­direktoro de la teatra festivalo „Dialog”, Krystyna Meissner ricevis Goethe-Medalon 2014 kiel persono aparte meritiĝinta por la internacia kultura interŝanĝo. La enmanigo okazis fine de aŭgusto en Weimar en la datreveno de la germana poeto. Premiitaj estis ankaŭ usona artisto Robert Wilson kaj postmorte direktoro de multaj prestiĝaj kultur­institucioj, Gerard Mortier. Nunjare per Goethe-Medalo estis distingitaj elstaraj figuroj de la opera kaj teatra mondo por reliefigi la signifon de teatro en la internacia kultura interŝanĝo. Krystyna Meissner meritiĝis aparte por la popularig­ado de la germana teatro en Pollando. En la nomumo por la distingo estis reliefigita ŝia kontribuo al malkovro de la orienteŭropa teatro en la okcidenta Eŭropo.

El la elsendo 05.09.2014. Legas Gabi

kk GK Goethe+premio por polino

Filmo pri V. van Gogh realigata en Pollando

En Vroclavo kreiĝas filmo pri van Gogh. Ĝia premiero estas planita por la fino de oktobro 2015. La filmo „Via Vincento” estos filmo eksterordinara, ĉar temos pri la unua el la mondo plen­longdaŭra pentrista animaĵo. Ĉiu el ĉirkaŭ 60 mil filmfotoj utiligotaj en la filmo estos kreitaj kiel oleo­pentraĵoj, do verdire temos pri pentristaj artverkoj. Al la projekto kontribuos 50 pentristoj el la tuta mondo. Laŭ ĉi tiuj bildoj en la filmo aperos konataj de van Gogh el liaj porteretoj, kiuj rakontos la viv­historion kaj la morton de la nederlanda pentristo. La filmo „Via Vincento” realigata en Vroclavo kreiĝas kadre de la preparoj de Vroclavo roli kiel Eŭropa Ĉefurbo de Kulturo en 2016. Menciindas, ke la filmproduktantoj Brek­thur kaj Tra­de­mark Films gajnis jam sume 10 Oskar-premiojn i.a. pro la filmoj „Peĉjo kaj lupo”, „Furiozo de reĝo Georgo” kaj „Enamiĝinta Ŝekspiro”

El la elsendo 29.08.2014. Legas Tomek

kk_Filmo pri van Gogh realigata en Pollando

Mondaj Tagoj de Muziko en Vroclavo

Preskaŭ 100 premieraj komponaĵoj, unuavice de la nuntempa serioza muziko estos prezentitaj dum la Mondaj Tagoj de Muziko, kiuj okazos inter la 3-a kaj la 12-a de oktobro en Vroclavo – la suda Pollando. La tagoj okazas ekde la 20-aj jaroj de la 20-a jarcento en diversaj urboj de la mondo. Temas pri prestiĝa festivalo prezentanta unuavice nuntempan seriozan muzikon. En Pollando ĝi okazos la 4-an fojon, en 1939 ĝi okazis en Varsovio kaj Krakovo, postmilite en Varsovio en la jaroj 1968 kaj 1992. Por la nunaj Mondaj Tagoj de Muziko al Vroclavo venos ĉirkaŭ mil artistoj el la tuta mondo. Krom nuntempa serioza muziko estos prezentitaj projektoj de nova muziko, ekzemple de la elektronika avangardo. Sian premieron havos la projekto „Kvin Kantoj el Kaĝo”, muzika spektaklo por fragmentoj de la verkaro de Tadeusz Różewicz. Al la festivalaj eventoj apartenos la pola premiero de la dramo de Tone Kushner „Anĝeloj en Ameriko” kaj la opero „Embusko” de Zygmunt Krauze. Estos prezentita „Perdita Paradizo” de Krzysztof Penderecki. La festivalaj koncertoj okazos ankaŭ subĉiele en diversaj partoj de la urbo. Interesa evento povas esti simfonio komponita por 100 motorcikloj, elektra gitaro, perkuto kaj elektronikaĵoj. Kadre de la festivalo okazos ciklo de konferencoj direktitaj al la artista medio.

El la elsendo 22.08.2014. Legas Milada

kk_Mondaj Tagoj de Muziko

La  festivalo Sacrum Non Profanum omaĝas Wojciech Kilar

La 10-a Internacia Muzikfestivalo Sacrum Non Profanum omaĝas la memoron de Wojciech Kilar kaj lia muziko. La aranĝo organizata en la apudmara scenaro en uri urboj de la okcidentpomeria vojevodio Szczecin (ŝĉecin), Trzęsacz (tŝensaĉ) kaj Świnoujscie (svinoujsce) daŭros inter la 10-a kaj 17-a de aŭgusto. Laŭ planoj la mortinta jarkomence komponisto estis fariĝonta honora gasto de la jubilea eldono de la festivalo. Inaŭguros ĝin en la Kastelo de Pomeriaj Princoj en Szczecin foto­ekspozicio dediĉita al Wojciech Kilar „Nun, nun, nun kaj…. amen”. La fotografaĵoj prezentas la komponiston dum krea laboro kaj en privataj situacioj. Kadre de la festivalo aŭdiĝos liaj famaj komponaĵoj „Angelus”, „Exodus”, „Introtus”. Aparta koncerto estos dediĉita al lia filma muziko, kiun li kreis por preskaŭ 150 filmoj. Inter la plenumantoj troviĝos Andrzej Kulka, Gaba Kulka, Adam Makowicz, Militista Orketro el Swinoujście, la universitata koruso San Yago el Hispanio, kaj la germana Racher Saxophon Quartett. Krom komponaĵoj de Wojciech Kilar aŭdiĝos komponaĵoj de Johano Sebastian Bach, ĵazaj interpretoj de Chopin-muziko, George Gershwin, Leonard Bernstein,  Duke Ellington. La antaŭaj eldonoj de la festivalo Sacrum Non Profanum estis dediĉitaj i.a. al. la komponaĵoj de  Krzysztof (kŝiŝtof) Penderecki, Henryk Mikołaj Góreckiego (mikaŭaj gurecki) kaj  Marek Jasińskiego.

 El la elsendo 25.07.2014. Legas Milada

kk Sacrum non profanum

 La Inkaa Vojo aldonita al la listo de la Monda Kulturheredaĵo

La Inkaa Reĝa Vojoestis registrita en la listo de la Monda Heredaĵo de Unesko. La sistemo de vojoj, kiuj ligis la ĉefurbon de Inkaoj – Cuzko kun la foraj regionoj de ilia ŝtato estis rekonita de Unesko kiel mirobjekto de la inĝenierio, kiu devas estis konservita kaj protekita. La Inkaa Reĝa Vojo, nomata ankaŭ Granda Trako aŭ Reĝa Trako konsistas el la vojsistemo longa ĉirkaŭ 30 mil kilometrojn. En la inkaa ŝtato tiuj ĉi vojoj konstruistaj tra divers­nivela tereno ligis montarajn setlejojn kun fekundaj valoj, pluvarbaroj kaj dezertoj. Nun la Reĝa Vojo pasas tra la teritorioj de ses ŝtatoj Kolombio, Argentino, Ĉilio, Peruo, Ekvadoro kaj Bolivio. Fragmentoj de la inkaa trako konserviĝis, sed signifa parto estas surkreskita de plantoj. La registro de la Reĝa Vojo sur la listo de la monda heredaĵo helpos kolekti fondusojn por ĝin restaŭri.

El la elsendo 18.07.2014. Legas Milada

kk La Inkaa Vojo sur la listo de Unesco

Theatrum Musicum Kraków-2014

Ekde junio ĝis la 1-a de septembro daŭras Theatrum Musicum Kraków 2014. Dum la nunjara, unua eldono de ĉi tiu festivalo de klasika muziko okazos sume ĉirkaŭ 80 koncertoj en la plenumo de almenaŭ 700 artistoj. Theatrum Musicum, komuna iniciato de la krakovaj muzikaj institucioj signifas projekton, kiu celas elformi komunan platformon dank’ al kiu loĝantoj de Krakovo kaj de la tuta regiono disponos pri informoj rilate al ĉiuj gravaj artaj eventoj, kiuj okazas en la malnova ĉefurbo de Pollando. La projekton, kiu okazos ĉiujare dum la feria periodo kunordigas Capella Cracoviensis. La festivalon krom ĝi partoprenos i.a. Krakova Operejo, la Krakova Filharmonio, Sinfonietta Cracovia, Orekestro de Beethoven-Akademio, Cracovia Danza, Nacia Simfonia Orkestro de la Pola Radio.

El la elsendo 11.07.2014. Legas Milada

kk_Theatrum Musicum_Krakow 2014

La orgenfestivalo en Leżajsk

Per orgen­recitalo de  Jakub Chachulski kaj koncerto de oper­kantistoj Wiesław Ochman kaj  Małgorzata Kellis estis inaŭgurita lunde la 23-a Internacia Festivalo de Orgena kaj Ĉambra Muziko en Leżajsk, la suda Pollando. En la Bernanrdena Baziliko aŭdiĝis komponaĵoj i.a. de Johann Sebastian Bach, Sebasitian Duron, Guy Bovet, Francisco Correa de Arauxo. Al tenorulo Wiesław Ochman (vjesŭav oĥman) kaj sopranulino Małgorzta (maŭgoĵata) Kellis akompanis la Pola Ĉambra Orkestro „Polish Camerata” sub la direkto de Marek Głowacki (gŭovacki). En ilia plenumo la publiko aŭskultis komponaĵojn de Cesar Frank, Franz Lehar, Robert Stolz, Victor Herber. En la programo aŭdiĝis ankaŭ la komponaĵoj „Ave Maria” de Franz Schubert, Gaetano Donizetti, Luigi Luzzi kaj Johann Sebastian Bach. En la festivalo daŭronta ĝis la 25-a de aŭgusto artistoj ne nur el Pollando ludos per fama, baroka orgeno de la Baziliko el la fino de la 16-a jarcento.

El la elsendo 27.06.2014. Legas Milada

Orgenfestivalo en Lezajsk

La 20-jarcentaj filmoj por politika propagando

Ĝis sabato en la Muzeo de la 2-a mondmilito en Gdansko daŭras la film­trarigardo de kinobildoj kreitaj por la bezonoj de la 20-jarcentapolitika propagando en la  totalismaj sistemoj. La prezento de kelkaj filoj bezonis akiron de specialaj permesoj.  Temas nome pri filmoj produktitaj en la stalinisma Sovetunio, nazia Germanio, faŝista Italo kaj Pola Popola Respubliko de Bierut. La elekton de filmoj faris historiisto, politologo kaj direktoro de la Instituto pri la Politikaj Sciencoj de la Pola Sciencakademio. La trarigardo estis konceptita kiel cikla aranĝo, kiu havas konigan kaj klerigan karakteon ne nur ligitan kun historio. Rigardate la filmojn la spektanto havas la ŝancon enpensiĝi kiomgrade la totalisma propaganto ankoraŭ eĥas en la mondo kaj ĉu ĝiaj teknikoj ne estas ĝis nun apikataj. Evidentiĝas, ke jes. Al ĉiu filmo akompanas komento de profesoro Król, la direkto de la Instituto. Post ĉiu prezeno okazas la diskuto kun publiko. La kinobildoj “La triumfo de volo” aj „Hitlerjunge Quex” devis ricevi por esti prezentitaj  specialan aprobon de germanaj aŭtoritatoj.

El la elsendo 27.06.2014. Legas Milada

kk_Festivalo de propagandaj filmoj

 Korea Festivalo

Lastsabate en la Parko Agrykola en Varsovio okazis Korea Festivalo lige kun la starigo de la reciprokaj diplomatiaj rilatoj, kio okazis antaŭ 25 jaroj la 1-an de novembro 1989. Ekde tiam inter ambaŭ landoj intensiĝis kunlaboro merkatista, kultura kaj kleriga. En 2012 dank’ al la subteno de la Instituto „Adam Mickiewicz” multaj polaj artistoj kaj reĝisoroj prezentiĝis en Koreio, ekzemple dum   Jarasum International Jazz Festival, International Film Festival en Busan kaj aliaj.  Aldonendas, ke la plej granda en la mondo fakultato pri la pola lingvo ekzistas en Seŭlo. La lastsabata Pikniko kun la korea kulturo omaĝis ne sole la starigon de la diplomatiaj rilatoj, sed krome ebligis al poloj „gustumi” Koreion en speciale tiuokaze organizita korea urbeto en la centro de la pola ĉefurbo. Okazis bunta kultura programo, en kiu oni spektis i.a. koreajn dancojn kaj prezenton de Taekwondo fare de la majstro Kang kaj liaj studentoj. Por la aranĝo venis el Koreio  la muziktrupo SOREA Band kaj projekt­antino de la tradicia korea kostumo „Hanbok”, So-jung Lee. Multis pliaj atrakciaĵoj i.a. ligitaj kun la korea kuirarto. Oni povis ili ne sole gustumi originalajn koreajn manĝaĵojn, sed ankaŭ aĉeti necesajn ingrediencojn. Eblis konatiĝi kun la korea literaturo en la pola lingvo ĉe la stando de la eldonejo „Floroj de Oriento”.

El la elsendo 27.06.2014. Legas Milada

kk_Korea Pikniko en Varsovio

Pola Instituto en la budapeŝta Nokto de Muzeoj

Per historia promeno laŭ la spuroj de diplomatoj, kiuj dum la 2-a mondmilito estis savantaj judojn en Hungario, per diversrimeda elekronika prezento pri Jan Karski kaj per la ekspozicio pri la dummilita  sidejo de la nuna Pola Instituto en Budapeŝto ĝi partoprenis la Nokton de Muzeoj en Hungario okazinta inter la 21-a kaj la 22-a de junio. La programo  en signifa grado estis ligita kun la daŭranta en Hungario Memorjaro pri la hungara holakaŭsto en la 70-a datreveno de la deportado de judoj el Hungario. Dum la historia promeno la vizitantoj konatiĝis kun la historio de i.a. Henryk Sławik (sŭavik), delegito de la pola registaro en Londono, kiu gvidis la Civitanan Komitaton por Proteki Polajn Rifuĝintojn en la jaroj 1939-1944. La promeno estis la komuna iniciato de diplomatiaj centroj el Svedio, Hispanio, Italio, Portugalio, Svislando, la Apostola Ĉefurbo kaj Pollando. Vespere en la kineja salonego de  Instituto okazis i.a. elektronika, multrimeda prezento pri Jan Karski. Speciale okaze de la Nokto estis prezentita ekspozicio, memoriganta la sorton de la budapeŝtaj judoj, kiuj per dekreto el la 16-a de junio 1944 estis devigitaj loĝi en unu el 2 mil domoj kun la flava Davida Stelo. Unu el ili estis brikdomo, en kiu ekde 1964 funkcias la Pola Instituto.

El la elsendo 24.06.2014. Legas Milada

Pola Instituto en Budapesxto en la Nokto de Muzeoj

Monda Kongreso de la pola Instituto de Scienco kaj Kulturo

Morgaŭ komenciĝas en Varsovio Monda Kongreso de la Pola Instituto de Scienco kaj Kulturo en Usono. La debatojn kun la partopreno de pli ol 200 sciencistoj ĉefe el Usono kaj Pollando inaŭguros sesio pri Jan Karski, kiu estas la patrono de la 2014-a jaro. Dum tritagaj debatoj en la Varsovia Universitato okazos preskaŭ 50 podiaj diskutoj koncerne diversajn scienc­branĉojn. Plimulto de la debatoj estos dediĉita al la historio de la pola enmigrant­aro en Usono, ĝia aktiveco en la kultura kaj politika vivo de Usono kaj ankaŭ literaturo. Okazos sesioj dediĉitaj al ekonomio, bioteknologio kaj medicino. Pola Instituto pri Scienco kaj Arto en Usono (PIASA) kreiĝis en 1942 en Novjorko. Temas pri la polkolonia scienca kaj didaktika institucio establita de elstaraj reprezentantoj de la pola scienco kaj kulturo. Ĝiaj agadoj koncentriĝas pri la informado de la usona socio pri Pollando, ĝia kultura heredaĵo kaj firmigado de polaj-usonaj rilatoj.

El la elsendo 20.06.2014. Legas Tomek

Kongreso de la Pola Instituto de Scienco kaj Kulturo

1 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14